Lectoraat Goed bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties

manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals

Organisaties in het publieke domein staan onder permanente druk om beter te presteren. Denk aan gemeenten en andere overheden, organisaties in de zorg, wonen en onderwijs. Door deze druk moeten ze innoveren. Het organiseren van deze innovatiedynamiek is altijd een kwestie van goed bestuur.

Als lectoraat verbinden we praktische kennis en theoretische inzichten over goed bestuur en innovatie. Dit op het bredere terrein van maatschappelijke organisaties.

Onze missie is het bevorderen van de kenniscirculatie tussen opleidingen, maatschappelijke organisaties en hun stakeholders. Dat bereiken we door initiatieven te nemen en samenwerking te zoeken. Op het gebied van onderzoek, advies, training en onderwijs in dit vakgebied.

Expertises

  • Bijdragen aan onderzoek en onderwijs
  • Professionalisering Raden van Toezichten/ Besturen
  • Gastdocentschappen

UitnodigingInspiratiesessie 'Ruimte voor broedplaatsen’

Naar aanleiding van het rapport ‘Ervaringen met de Broedplaatsmethode’ organiseert HAN University of Applied Sciences samen met de Labyrinth-Academie op donderdag 20 mei 16-17.30 uur een on-line inspiratiesessie voor beleidsmakers en buurtmakers die meer ruimte willen bieden aan zelforganiserende krachten in de wijk. Info over het rapport vind je hier.

De conclusies uit het rapport worden kort toegelicht door de onderzoeker, Frans de Vijlder van HAN University of Applied Sciences. Daarna zal Nathan Rozema van het Krachtstation en de Wijkcorporatie Kanaleneiland vanuit zijn eigen ervaringen reageren op de uitkomsten van het rapport. Daarbij kunnen de deelnemers aan de inspiratiesessie ook hun ervaringen delen. Afsluitend verkennen we met Andy Clijnk, programmamanager Leefbaarheid en Veiligheid van het ministerie van BZK de kansen van ‘broedplaatsen’ en zelforganisatie in wijken voor het overheidsbeleid van Rijk én gemeenten.

Meld je hier aan voor de bijeenkomst op 20 mei 2021.

98872 Arnhem stad beeld van aardvarken en fietsen

LectorFrans de Vijlder

Ik houd me bezig met bestuur, beleid en organisatie, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Maar ook met strategie, toezicht en verantwoording, interne organisatie en professionals governance. 

AcademieMens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau. Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij