Headerfoto Onderzoek lectoraat Biodiscovery HAN BioCentre bioreactor

De onderzoekers van het Lectoraat Biodiscovery voeren, samen met studenten, praktijkgericht onderzoek uit gericht op de vraag hoe we verantwoord en slim gebruik kunnen maken van de levende natuur. We onderzoeken hierbij de gehele keten van biodiscovery.

Thema'sBiobased research en Data Science

Het lectoraat Biodiscovery richt zich op twee thema's:

 • Biobased researchdit is de productie van biomoleculen via fermentatie van reststromen en het verwaarden van reststromen via bioraffinage. Dit onderzoek kan leiden tot nieuwe commercieel toepasbare stoffen en tot alternatieve, duurzame(re) productiemethoden voor bestaande stoffen, ter vervanging van petrochemische productiemethoden. 
 • Bio-informatica/Data Sciencedit is de toepassing van Next Generation Sequencing voor Agro, Food en Health, de ontwikkeling van Data Mining strategieën en de ontwikkeling van een betrouwbaar testsysteem voor het ontdekken van duurzame gewasbeschermingsmiddelen.  
biocentre data-science7. Martijn van der Pol, Philip de Groot

Agenda

Radboud Summer School

Van 5 tot en met 9 juli vindt de Radboud Summer School plaats. Een van de thema's is Introduction to Preclinical Drug Discovery. Pedro Hermkens, Lector Drug Discovery aan de HAN, is spreker op het evenement.

biocentre c-elegans8. Samantha Hughes, Nikki Kolsters

Symposium HAN BioCentre

Op 1 februari 2021 bestaat het HAN BioCentre 15 jaar. Om dat te vieren, organiseert ze in 2022 een symposium. Precieze datum en inhoud worden later bekendgemaakt.

Werken met bioreactor in HAN BioCentre

Expertises

 • Industriële microbiologie
 • Downstream processing
 • Bio-informatica
 • Analytische chemie
 • Antimicrobiële screeningsmethoden
 • Diagnostische PCR-analyses

Keten Biodiscovery: ontdekken, productie en analyse van biomoleculen

Uiteindelijk ontstaat een bibliotheek van bio-actieve stoffen en aanbod aan productiemethodes. Antimicrobiële stoffen kunnen bijvoorbeeld hun toepassing vinden binnen de land- en tuinbouw en/of binnen de farmaceutische industrie.

Disciplines

 • Celbiologie
 • Microbiologie
 • Moleculaire biologie
 • (Bio)chemie

Nieuws en artikelen

Ons team

LectorChristien Lokman

'Ik ben lector Industriële Microbiologie binnen het Lectoraat Biodiscovery. Samen met de associate lectoren van dit lectoraat werk ik aan duurzame productie van eiwitten, enzymen, metabolieten door al dan niet genetisch gemodificeerde micro-organismen. De activiteiten zijn nauw verweven met het HAN BioCentre, Centre of Expertise in Toegepaste Biowetenschappen en Chemie.'

Lector Biodiscovery Christien Lokman

Associate lectorChristof Francke

'Mijn expertise op het gebied van de integratie van data en kennis in te zetten in onderwijs en praktijkgericht onderzoek om zo bij te dragen aan een gezonde samenleving die verantwoord en slim gebruik maakt van de levende natuur.'

Associate lector Christof Francke van Biodiscovery

Associate lectorRichèle Wind

'Met mijn ervaring op het gebied van industriële microbiologie en fermentatie wil ik bijdragen aan een duurzame en gezondere samenleving. Micro-organismen hebben mij altijd gefascineerd en kunnen als kleine biologische fabriekjes in bioreactoren worden ingezet om biobased producten te maken uit plantaardige reststromen. Hierdoor kan samen met bedrijven en studenten gewerkt worden aan circulaire oplossingen met lagere CO2 footprint in vergelijking met conventionele processen en producten.'

Associate lector Richele Wind van Biodiscovery

Medewerkers

Jordy van Angeren

Docent en onderzoeker analytische chemie

Samuel Bosma

Researchmedewerker

Philip de Groot

Docent en onderzoeker bio-informatica

Sefanne Hakken

Researchmedewerker

Rudi van Hedel

Hybride docent biobased en circulaire economie

Samantha Hughes

Docent en projectleider C. elegans
Portretfoto Samantha Hughes, HAN Biocentre C. elegans

David van de Klashorst

Researchmedewerker

Else Kragt

Researchmedewerker
Portretfoto Else Kragt, HAN BioCentre

Marije Lam-Roelofs

Staf

Dennis Lamers

Promovendus

Karin Struijs

Docent en projectleider analytische chemie
Portretfoto Karin Struijs, HAN BioCentre

Carlien Verberne-van de Laak

Docent en projectleider fermentatietechnologie en DSP
Portretfoto Carlien Verberne, HAN BioCentre

Bram Visscher

Researchmedewerker

Frans Wilms

Docent en onderzoeker plantenbiologie

Elly van der Zwart-van Oosterhoud

Staf
Portretfoto Elly van der Zwart, HAN BioCentre

Meer leren over dit onderwerp

Bio-informatica

Voltijd Bachelor

Werk je graag met computers? En heeft biologie je interesse, maar ook weer niet zo dat je zelf in een witte jas biologisch onderzoek wilt doen? Dan is Bio-informatica misschien iets voor jou!

bio-informatica student aan het werk

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (HLO)

Voltijd Bachelor

Was jij als kind al geboeid door de levende natuur om je heen? Wil je meewerken aan het bestrijden van ziektes? Je verdiepen in DNA-onderzoek? Kies dan Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek!

biologie en medisch laboratoriumonderzoek student pipet laboratorium

Chemie (HLO)

Voltijd Bachelor

'Ongeveer'. Dat woord gebruik je niet vaak. Jij bent iemand die alles precies wil weten. Je bent nieuwsgierig en een onderzoeker. Je voelt je thuis in het lab en je denkt na over de wereld daarbuiten.

chemie student docent computer

AcademieToegepaste Biowetenschappen en Chemie

De Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie biedt biomedisch en chemisch laboratoriumonderzoek voor studenten, bedrijfsleven en overheid. Uniek is de specialisatie Moleculaire plantenbiologie, de master Molecular Life Sciences en het HAN BioCentre. Opleiding, onderzoek en praktijk komen er samen.

biocentre bioraffinage2. Karin Struijs