Docent overlegt met studenten

Het lectoraat Beroepspedagogiek doet onderzoek naar de inrichting van goed beroepsonderwijs. Hoe kunnen scholen voor mbo en hoger onderwijs jongeren voorbereiden op een leerrijke beroepsloopbaan? En hoe ondersteunen we professionals bij hun verdere ontwikkeling?

Ons lectoraat voert praktijkgericht onderzoek uit en draagt hiermee bij aan kennisontwikkeling over en voor het beroepsonderwijs in de regio en daarbuiten. We doen onderzoek naar effectieve en efficiënte ontwerpen voor beroepsonderwijs en human resource development. Dit doen we samen met professionals uit de praktijk van mbo, hbo en HRD. Welke bijdrage aan vakbekwaamheid wordt van onderwijsinstellingen verwacht? Hoe organiseren bedrijfstakken en beroepsverenigingen hun human capital agenda’s? We hebben expertise op het gebied van deze en soortgelijke thema’s. Daardoor zijn we een schakel tussen de ontwikkeling van menselijk potentieel en regionaal economische ambities. 

Expertises

 • Werkplekleren
 • Hybride leeromgevingen
 • Beroepsgerichte didactiek
 • Responsief beroepsonderwijs
 • Leerloopbanen en studiesucces
 • Onderzoek

  We doen onderzoek samen met een kennisnetwerk van docenten, onderzoekers en professionals uit het beroepsonderwijs. We geloven dat het beroepsonderwijs van de toekomst wordt vormgegeven in co-creatie waarbij opleidingen intensief samenwerken met hun beroepenveld. Professionals staan daarmee direct aan de basis van onderwijsvernieuwing en het innoveren van hun eigen beroepspraktijk.
 • Onze kennis

  Resultaten van onze projecten vloeien terug in het onderwijs. We betrekken studenten van verschillende opleidingen bij ons onderzoek.

Het lectoraat in beeld

Wat doet het lectoraat Beroepspedagogiek?

LectorLoek Nieuwenhuis

Wat hebben mensen nodig om te groeien tijdens hun opleiding en in hun jaren als professional? En hoe organiseer je dat? Loek Nieuwenhuis zoekt met zijn team naar antwoorden via diverse interne en externe projecten.

null

Maak kennis Ons team

Heeft uw organisatie een specifieke vraag of probleem? Onze onderzoekers zetten hun kennis, kunde en ervaring graag in om een passend en toepasbaar antwoord te vinden.

Aimee Hoeve

Onderzoeker
Aimee Hoeve

Marloes de Lange

Onderzoeker
Marloes de Lange

Ellen Leenaarts-Gunnewijk

Onderzoeker

Martijn Peters

Onderzoeker
Onderzoeker Martijn Peters beroepspedagogiek

Mariëlle Verhoef

Onderzoeker

Haske van Vlokhoven

Ondezoeker
Haske van Vlokhoven

Nieuws

loopbaanoriëntatie en begeleidingStudieloopbaanbegeleiders: train jezelf!
33045 studenten lachen
Handboek beroepsgerichte didactiekDidactiek in het beroepsonderwijs: zo doe je dat!
141481 Studenten en docent in werkplaats met gereedschap
65800 docent luistert met handen over elkaar naar studente
141494 Student lacht naar medestudent
141476 Student krijgt uitleg bij machine
Cover boek Ruud Klarus
Aanpassingsvermogen en innovatieAdapt at Work
Studenten overleggen met laptop
Cover rapport werken in de driehoek aanbevelingen
Overstap van mbo naar hboDoorstromers vallen vaak uit
studenten lachen

AcademieEducatie

De Academie Educatie kwalificeert en professionaliseert ondernemende, nieuwsgierige en zelfbewuste leraren. Hier kun je de leraar worden die je wilt zijn. We bieden onze studenten veel ruimte om zich te verbreden of te verdiepen. En; samen met het werkveld pakken we het lerarentekort aan.

Docent voor de klas zonder poster

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomstkomsten, spellen en handige tools.

Overlegen en samenwerken