Overbetuwe (Elst)

De gemeente Overbetuwe is een gebied waar zorg- en welzijn flink in ontwikkeling is: naar meer preventief werken, in betere samenwerking tussen organisaties, waarbij wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal staan. Daarvoor hebben we studenten nodig die ons met een frisse blik helpen om deze ontwikkeling te ondersteunen. Door mee te doen, door nieuwe dingen uit te proberen, door nieuwe diensten op te zetten en/of door ideeën in te brengen.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de wijk

Je maakt kennis met de wijk, werkt samen met studenten, professionals en inwoners uit Overbetuwe en ontdekt wat jij voor hen kunt betekenen!

Daarmee zet je het werk voort waar vele studenten jou al met succes in zijn voorgegaan. Bouw mee aan een gezond Overbetuwe!

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

We werken met twee wijkdocenten in Overbetuwe die verbinder zijn tussen studenten en professionals en vrijwilligers in het gebied. De wijkdocenten begeleiden het leerproces, doen en denken mee.

Op woensdagochtend zijn de wijkdocenten in het Huis van de Wijk aanwezig en is er gelegenheid voor overleg en afstemming met je medestudenten en wijkdocenten. Daarnaast organiseren we soms bijeenkomsten in de middag, bijvoorbeeld workshops, themalessen of de eerder genoemde startbijeenkomst en pitches van opdrachtgevers. Het is fijn als je de woensdagmiddag zoveel mogelijk vrij kunt houden!

Samen met de opdrachtgever uit het werkveld maak je samen met je projectteam afspraken over doel, aanpak en beoogd eindresultaat. Van jullie bijdrage wordt gedurende de week enige flexibiliteit gevraagd met het oog op activiteiten die plaatsvinden.

Aan het eind van het traject sluiten we op een gezellige manier met elkaar om de resultaten met alle betrokkenen te delen.

Thema's

 • Eenzaamheid en ontmoeting
 • Armoede en laaggeletterdheid
 • Gezondheid en bewegen
 • Technologie en kansen voor zelf- en samenredzaamheid
 • Integratie statushouders
 • Sociale kaart

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

 • Het testen en doorontwikkelen van een door studenten ontwikkelde ‘praatplaat’. Deze praatplaat ondersteunt het gesprek tussen leerkracht en ouders van kinderen met een migratie achtergrond om goed mee te kunnen doen op school. De praatplaat helpt om verschillen in cultuur en gebruiken te overbruggen en integratie en begrip voor elkaar te bevorderen. Of je helpt mee het testen van een door studenten ontwikkelt ‘kwartet’ dat ingezet kan worden in het contact tussen professionals/vrijwilligers en migranten om elkaar beter te leren kennen.
   
 • Je gaat in gesprek met inwoners uit Overbetuwe tijdens ‘huisbezoeken’. Dat doe je in duo’s met studenten of vrijwilligers uit de wijk. Dat vindt plaats als onderdeel van het nieuwe project ‘woonadviseur’ of als onderdeel van het project ‘huisbezoeken 75 plus’. Beide aanpakken zijn erop gericht om inwoners te helpen in hun zelfredzaamheid en hen hierin te adviseren. Over zorg, zelfstandigheid, wonen en energieverbruik. Je leert gesprekstechnieken aan en wordt hierin door professionals en vrijwilligers begeleid. Een kijkje achter de voordeur!
   
 • Je helpt mee met het vormgeven en starten van een tweetal nieuwe initiatieven in het Huis van Wijk samen met professionals en inwoners uit de wijk. Het gaat hier om het opzetten van een kledingruil (‘krijg de kleertjes’) en het opzetten van een fietsreparatie en leer fietsen service voor inwoners met lage inkomens of migratie achtergrond uit de wijk. Voor beide initiatieven wordt creativiteit en ondernemendheid gevraagd.
   
 • Om armoede te kunnen doorbreken en mensen in financieel lastige situaties te begeleiden is het belangrijk om de leefwereld van mensen die met schaarste geconfronteerd worden te begrijpen. Jij leert je te verdiepen in de verhalen van mensen van 0-100 die op enig moment met schaarste/armoede/financiële zorgen te maken hebben. We gaan te werk volgens de principes van de Verhalenkamer. Je wordt getraind als ‘verhalenvanger’ in het voeren van het goede gesprek, het schrijven van een aansprekend verhaal en de kracht van het bloggen hierover. Dit wordt gedaan door mensen met ervaringskennis, docenten en trainers. De verzamelde verhalen zullen ook gebruikt worden voor onderzoek om armoede te signaleren en bespreekbaar te maken.
   
 • In de coronatijd zijn nieuwe zorg en online technologieën ingezet om inwoners en zorgbehoevende te ondersteunen in hun zelfredzaamheid. Ga mee op zoek naar deze initiatieven bij huisartsen, thuiszorg, sociaal werkers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en onderzoek welke aanpakken succesvol zijn gebleken en wat er nodig is om deze te vervolgen. Je neemt deel aan een regionaal onderzoek hiernaar.
   
 • OnsOverbetuwe is een online platform dat inwoners en professionals helpt in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Dit sociale platform wordt inmiddels door meer dan 1000 inwoners gebruikt. We zijn benieuwd welke verbetermogelijkheden er zijn voor inwoners en professionals om dit platform nog beter te maken. Jouw frisse blik helpt hierbij!

Samenwerkingspartners

De HAN geeft samen met regionale partijen in zorg, wonen, welzijn en onderwijs invulling aan een Krachtige Regionale Leerkring in Overbetuwe opgezet vanuit www.zorgalliantie.nu

Hierin werken de volgende partijen met jullie samen aan lokale thema’s die iedereen belangrijk vindt:

 • Forte Welzijn
 • Driestroom
 • Woonstichting Valburg
 • Pleyade
 • Attent 
 • Gemeente Overbetuwe

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten
Ineke Wijnen | E Ineke.Wijnen@han.nl | T 06 - 50 09 31 32
Aanwezig op woensdag
Corin Smaal | E Corin.Smaal@han.nl
Aanwezig op woensdag

Alliantiemakelaar
Jonathan van Deutekom | E j.vandeutekom@han.nl | T 06 - 45 67 49 60
Aanwezig op woensdagmiddag

Woensdagochtend zijn de wijkdocenten vast aanwezig. Wijkdocenten zijn verder flexibel en zijn er waar dat nodig is.

Locatie 
Huis van de Wijk 'Triade'
Prins Hendrikstraat 5A
6661 XL Elst

Huis van de Wijk is een buurtcentrum waar verschillende organisaties een plek hebben, waar inwoners gemakkelijk naar binnen lopen en waar veel sociale bedrijvigheid is.

De locatie biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).