Overbetuwe (Elst)

De gemeente Overbetuwe is een gebied waar zorg- en welzijn flink in ontwikkeling is: naar meer preventief werken, in betere samenwerking tussen organisaties, waarbij wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal staan. Daarvoor hebben we studenten nodig die ons met een frisse blik helpen om deze ontwikkeling te ondersteunen. Door mee te doen, door nieuwe dingen uit te proberen, door nieuwe diensten op te zetten en/of door ideeën in te brengen. In Elst hebben we op het moment 2 labs en werkplaatsen (Overbetuwe op de woensdag en Overbetuwe/Forte Welzijn op de donderdag).

samen werken aan een project

studiejaar 23/24, semester 1 

Startbijeenkomst Overbetuwe

De startbijeenkomst voor studenten is op woensdag 6 september van 09.30 tot 12.30 uur bij Sociaal Cultureel Centrum De Wieken, ruimte B.01, Prinses Irenestraat 49 in Elst. Nadere info ontvang je van de wijkdocenten. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de wijk

Je maakt kennis met de wijk, werkt samen met studenten, professionals en inwoners uit Overbetuwe en ontdekt wat jij voor hen kunt betekenen!

Daarmee zet je het werk voort waar vele studenten jou al met succes in zijn voorgegaan. Bouw mee aan een gezond Overbetuwe!

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

We werken met 2 wijkdocenten in Overbetuwe, die verbinder zijn tussen studenten en professionals en vrijwilligers in het gebied. De wijkdocenten begeleiden het leerproces, doen en denken mee.

Op woensdag zijn de wijkdocenten in Sociaal cultureel centrum De Wieken aanwezig en is er gelegenheid voor overleg en afstemming met je medestudenten en wijkdocenten. De plenaire bijeenkomsten, workshops of themalessen vinden plaats op woensdag. Een aantal van onze opdrachten kan op een andere dag plaatsvinden.

Samen met de opdrachtgever uit het werkveld maak je samen met je projectteam afspraken over doel, aanpak en beoogd eindresultaat. Van jullie bijdrage wordt gedurende de week enige flexibiliteit gevraagd met het oog op activiteiten die plaatsvinden.

Aan het eind van het traject sluiten we op een gezellige manier met elkaar om de resultaten met alle betrokkenen te delen.

Thema's

 • Eenzaamheid en ontmoeting
 • Armoede en laaggeletterdheid
 • Gezondheid en bewegen
 • Technologie en kansen voor zelf- en samenredzaamheid
 • Integratie statushouders
 • Sociale kaart

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

 • Je helpt mee met het vormgeven en starten van nieuwe initiatieven in het Huis van Wijk samen met professionals en inwoners uit de wijk van Elst-Noord. Het gaat hier om het opzetten van een fietsreparatie en 'leer fietsen-service' voor inwoners met lage inkomens of migratieachtergrond uit de wijk. Maar ook is aandacht nodig voor de vitaliteit van de assistent-medewerkers van Driestroom die werkzaam in het Huis van de Wijk. Aandacht voor voldoende bewegen gedurende de werkdag is wenselijk. Voor deze initiatieven wordt creativiteit en ondernemendheid gevraagd.
    
 • Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is de wens van de meeste mensen en een streven van de overheid. Geheugenproblemen en beginnende dementie kunnen dit gaan beperken. Gelukkig zijn er tal van hulpmiddelen om de gevolgen gedeeltelijk op te vangen. HANdig biedt inwoners de mogelijkheid technische hulpmiddelen uit te proberen door mensen in de wijk die last hebben van toenemende vergeetachtigheid en/of een verminderd oriëntatievermogen. Ondersteund door getrainde vrijwilligers kunnen zij in het project ervaring opdoen. Ben jij geïnteresseerd in deze doelgroep en benieuwd hoe technologie een bijdrage kan leveren aan hun zelfredzaamheid met hulp van vrijwilligers en professionals? Dan is dit een mooi project voor jou.
 • In de wijk Elst-Noord is een aantal tuinen slecht onderhouden. Dit roept irritatie op bij mensen die de boel wel netjes hebben. Tegelijkertijd is er weinig verbinding tussen de bewoners van de wijk. Dit heeft o.a. te maken met diversiteit in cultuur en leeftijd. Vanuit het huis van de wijk helpen assistent medewerkers van Driestroom de wijkbewoners met het onderhoud van hun tuin. Dit willen zij in samenwerking met andere organisaties als Forte Welzijn, Vivare, centrale hulpdiensten Elst en de gemeente doen. Ook is een groot stuk braakliggend terrein beschikbaar waar moestuinen verpieteren en waar inwoners zich aan storen. Hoe zou deze gebruikt kunnen worden om verbinding in de wijk te realiseren, zodanig dat het positief bijdraagt aan contact tussen en met inwoners? Initiatief en creativiteit is nodig om op deze uitdaging in te spelen.
 • Door de lockdown zijn de mogelijkheden voor mensen om elkaar te ontmoeten tijdelijk minder geweest. Er zijn ook andere plekken ontstaan, waar het welzijnswerk niet altijd zicht op had. Samen met welzijnswerkers van verschillende organisaties is een onderzoek gestart in Overbetuwe om tot een nieuw inzicht te komen in de kwaliteit en toegankelijkheid van ‘verborgen’ betekenisvolle plekken. We willen duidelijk krijgen wie er gebruik van deze plekken maken en wat voor soort contacten daar ontstaan tussen inwoners. Ook kijken we naar plekken die voor inwoners verdwenen zijn of gemist worden, als eerste stap om te komen naar een gebiedsgericht overzicht van de kwaliteit en toegankelijkheid van sociale infrastructuur. Door middel van veldonderzoek en het bevragen van bewoners willen we komen tot beantwoording van de vraag: ‘Wat zijn ‘verborgen’ betekenisvolle plekken in de buurt en hoe dragen deze bij aan betekenisvol contact tussen mensen?’
 • Tertzio is een verpleeghuis met een somatische en een psychogeriatrische afdeling. Centraal in de locatie is een oefenruimte om te bewegen. Attent Zorg en Behandeling vindt bewegen belangrijk, omdat er een preventieve werking van uitgaat, en omdat het gewoon leuk is! De oefenruimte is voor cliënten bedoeld, met of zonder begeleiding. Onder begeleiding vallen woonbegeleiders, vrijwilligers, medewerkers dagbesteding, fysiotherapeuten, beweegcoaches en verpleegkundigen. Hoewel bewegen goed gaat in Tertzio, kan het natuurlijk altijd beter. We zouden vooral graag zien dat bewoners meer uit zichzelf gaan bewegen. Jij kan daarbij helpen!
 • Er zijn in Overbetuwe heel veel jongere en oudere mantelzorgers. Het mantelzorgcafé biedt mantelzorgers een plek voor ontmoeting, inspiratie, kennisdeling ter ondersteuning van hun rol als mantelzorger. Met je frisse blik draag je bij aan de doorontwikkeling van deze aanpak, bijvoorbeeld op de vraag hoe de categorie 40-60 jarigen bij het mantelzorgcafé betrokken kan worden. Hoe kun je die het beste ondersteunen en hoe krijg je die naar het mantelzorgcafé? Maar er is ook ruimte voor het mede vorm en invulling geven hiervan!
   
 • Om statushouders werkplekken te bieden waar zij werkervaring op kunnen doen die bijdraagt aan de integratie in de samenleving, is de medewerking van ondernemers en organisaties nodig. Het welzijnswerk ondersteunt bij het vinden van geschikte werkplekken en het informeren en adviseren van ondernemers en statushouders hierbij. Er ligt een eerste versie van een informatiebrochure die door studenten ontwikkeld is. Deze willen we graag met de doelgroep getest en doorontwikkeld zien naar een definitieve brochure. Vind jij werken met statushouders interessant? Dan zoeken we jou!

Samenwerkingspartners

De HAN geeft samen met regionale partijen in zorg, wonen, welzijn en onderwijs invulling aan een Krachtige Regionale Leerkring in Overbetuwe opgezet vanuit www.zorgalliantie.nu

Hierin werken de volgende partijen met jullie samen aan lokale thema’s die iedereen belangrijk vindt:

 • Forte Welzijn
 • Huis van de Wijk
 • Driestroom
 • Attent 
 • Gemeente Overbetuwe
Praktische gegevens 

Contact

Wijkdocenten
Ineke Wijnen | E Ineke.Wijnen@han.nl | T 06 - 50 09 31 32
Aanwezig op woensdag

Corin Smaal | E Corin.Smaal@han.nl
Aanwezig op woensdag

Alliantiemakelaar
Jonathan van Deutekom | E j.vandeutekom@han.nl | T 06 - 45 67 49 60
Aanwezig op woensdagmiddag

Woensdag zijn de wijkdocenten vast aanwezig. Wijkdocenten zijn verder flexibel en zijn er waar dat nodig is.

Locatie 
Sociaal Cultureel Centrum De Wieken
Pr. Irenestraat 49
6661 EA Elst

De Wieken is een centrum waar verschillende organisaties een plek hebben en waar veel sociale bedrijvigheid is.

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).