Ons Erf Oosterhout (Nijmegen-Oosterhout)

De locatie ONS Gezondheidserf in Oosterhout bevindt zich op het multidisciplinaire gezondheidserf tussen het dorp Oosterhout en de wijk Nijmegen-Noord. Vanuit een holistisch mensbeeld wordt daar zorg geboden voor de mensen in het verzorgingsgebied. Dit in samenwerking met de welzijnsinstanties, die in de wijk Nijmegen-Noord en de dorpen Oosterhout en Slijk-Ewijk actief zijn.

samen werken aan een project

studiejaar 22/23, semester 1 Startbijeenkomst Oosterhout

De startbijeenkomst voor studenten is op woensdag 7 september van 09.30 tot 14.00 uur bij Multifunctioneel Centrum De Klif, Pijlpuntstraat 1 in Nijmegen-Noord. Nadere info ontvang je van de wijkdocenten. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de wijk

Belangrijke pijlers binnen de bevordering van welzijn en gezondheid zijn het groen in de omgeving en een benadering vanuit positieve gezondheid en de capability approach.

Aan het begin van elk semester organiseren we een startbijeenkomst. Tijdens de startbijeenkomst maken we kennen met elkaar en gaan we het gezondheidscentrum en de omgeving verkennen. We presenteren alle projecten door middel van een pitch en onze werkwijze en we lichten onze globale planning toe. Op basis van de pitches geef je jouw voorkeuren aan. De week er na ga je samen met een aantal medestudenten van een andere opleiding starten aan het aan jou toegewezen project. 

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

In Oosterhout verbinden we praktijk, onderwijs en onderzoek met een centrale rol voor de burger in de wijk.

De projecten waaraan wordt gewerkt zijn afgestemd op de behoefte van de wijkbewoners, de professionals die werkzaam zijn in de wijk en de mogelijkheden die de opleidingen en andere Labs en Werkplaatsen van de HAN en haar partners kunnen bieden.

Als student krijg je de kans om samen met medestudenten van andere opleidingen (interprofessioneel) te werken aan (deel)projecten, die direct aansluiten op deze behoeftes uit de wijk. Je ontwikkelt daarmee je competentieniveau op veel gebieden en zeker op samenwerken en professioneel handelen. Je wordt daarbij begeleid door 2 wijkdocenten. Ook zorgverleners van ONS Gezondheidserf en externe partners kunnen betrokken zijn bij de begeleiding. Daarnaast zijn zorgprofessionals en externe partners, zoals de Gemeente Overbetuwe, geregeld opdrachtgever of partner in de uitvoer van projecten en moet je hier mee afstemmen en samenwerken.

Gezien de situatie rondom Corona zullen we het onderwijs deels fysiek en deels online organiseren. De fysieke bijeenkomsten zijn op woensdagen op de Van Boetzelaerstraat 16 in Nijmegen.

Thema's

Op onze locatie werken we veel met onderstaande thema’s:

 • Eenzaamheid en ontmoeting
 • (Sportief) Bewegen
 • Langer thuis wonen
 • Voorlichting en PR
 • Positieve gezondheid
 • Virtual Reality en sociale technologie
 • Multi-professioneel samenwerken

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Naast studenten van bovenstaande opleidingen participeren geregeld studenten van onderstaande opleidingen mee in het sparkcentre:

 • Radboudumc Geneeskunde
 • Hogeschool van Utrecht opleiding Cesartherapie
 • Sportkunde

Mogelijke opdrachten/projecten

Voorbeelden van opdrachten, projecten of activiteiten waar je meestal in multidisciplinaire samenstelling aan kunt werken zijn:

 • Contact leggen met verschillende groepen: senioren, jongeren, mensen met een beperking, vluchtelingen, zorgverleners, professionals in de wijk;
 • Organiseren en/of deelnemen aan Multidisciplinaire Overleggen (MDO’s);
 • Ontwerpen, organiseren, werven deelnemers en uitvoeren van activiteiten gericht op preventie van beweegarmoede en eenzaamheid bij kwetsbare wijkbewoners. Voorbeelden: walking football, wandelingen, fietstochten, bedrijfsbezoeken. Vaak gecombineerd met een inhoudelijk thema en gezellig samen zijn.
 • Ondersteunen en verbinden van bestaande initiatieven van professionals en bewoners;
 • Behoeften en/of effecten meting, zoals een gevarieerd beweeg- en ontmoetprogramma voor verschillende doelgroepen;
 • Eén op één doelgericht ondersteunen van kwetsbare wijkbewoners;

Naast deze mogelijke opdrachten leren we veel van elkaars door uitwisseling van beroepsgerichte kennis en vaardigheden. Denk aan elkaar presenteren wat je toekomstig beroep inhoud, voor elkaar een les verzorgen over specifieke beroepsgerichte vaardigheden. Ook worden presentaties of workshops gegeven door zorgprofessionals van ons gezondheidserf of externe partners over hun dagelijks handelen en ervaringen met multidisciplinair samenwerken.

Projecten

Voorbeelden van succesvolle projecten tot nu toe:

 • Drie jaar Lentekriebels en Herfstkleuren. Een halfjaarlijks activiteitenprogramma (ca. 10 activiteiten) voor bewoners van Oosterhout en Slijk-Ewijk die graag actief en fit willen blijven en het leuk vinden dat samen met anderen te doen in de buitenlucht. Waar mogelijk, doen zorgverleners mee en worden de activiteiten uiteindelijk door bewoners zelf opgepakt (bijvoorbeeld Biowalking, Yoga voor ouderen). Studenten organiseren de activiteiten en voeren deze in samenspraak met betrokkenen uit.
 • Het opzetten en uitvoeren van Walking Football voor wijkbewoners, in samenwerking met buurtsportcoaches, de voetbalvereniging OSC Oosterhout, zorgverleners van ONS Gezondheidserf, studenten en docenten van lab/werkplaats ONS Erf Oosterhout. Hierbij staan ontmoeting, beweging en spelplezier centraal. 

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten
Elize van Heuveln | E Elize.vanheuveln@han.nl | T 06 - 55 29 10 16
Aanwezig op woensdag

Bastiaan Koekoek | E Bastiaan.Koekoek@han.nl | T 06 46 61 34 86
Aanwezig op woensdag

De plenaire bijeenkomsten zijn op woensdag; het is wenselijk dat je de hele woensdag beschikbaar bent voor bijeenkomsten en het werken aan projecten.

Locatie 
ONS Gezondheidserf
Van Boetzelaerstraat 16
6515 CG Nijmegen

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).