Ons Erf Oosterhout (Nijmegen-Oosterhout)

De locatie van lab/werkplaats ONS Gezondheidserf in Oosterhout is uniek! Het bevindt zich in de prachtige natuur van landgoed Oosterhout. Tussen het dorp Oosterhout en de wijk Nijmegen-Noord is het multidisciplinaire ONS-gezondheidserf gevestigd. Vanuit een holistisch mensbeeld wordt daar zorg geboden voor de mensen in het verzorgingsgebied. Dit in samenwerking met de welzijnsinstanties, die in de wijk Nijmegen-Noord en de dorpen Oosterhout en Slijk-Ewijk actief zijn enlab/werkplaats ONS Gezondheidserf.

samen werken aan een project

studiejaar 23/24, semester 1 

Startbijeenkomst Oosterhout

De startbijeenkomst voor studenten is op woensdag 6 september van 10.00 tot 14.00 uur in Nijmegen-Oosterhout. Nadere info, waaronder de locatie, ontvang je van de wijkdocenten. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de wijk

Belangrijke pijlers binnen de bevordering van welzijn en gezondheid zijn het groen in de omgeving en een benadering vanuit positieve gezondheid.

Aan het begin van elk semester organiseren we een startbijeenkomst. Tijdens de startbijeenkomst maken we kennis met elkaar, verkennen we de werkomgeving, we lichten de werkwijze en projecten toe en verdelen de projecten over de studenten in overleg met elkaar. Vanaf de tweede week ga je samen met een aantal medestudenten van een andere opleiding aan de slag met het project in een projectgroep. Daarnaast neem je deel aan gezamenlijke activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen van ONS Gezondheiderf, zoals MDO’s, ‘Op bezoek bij’ (wekelijks bezoek aan bewoner) etc.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

In Oosterhout verbinden we praktijk, onderwijs en onderzoek met een centrale rol voor de bewoners in de wijk.

De projecten waaraan wordt gewerkt, zijn afgestemd op de behoefte van de wijkbewoners, de (zorg)professionals die werkzaam zijn in de wijk en op ONS Gezondheidserf en de mogelijkheden die de opleidingen en andere Labs en Werkplaatsen van de HAN en haar partners kunnen bieden.

Als student krijg je de kans om samen met medestudenten van andere opleidingen (interprofessioneel) te werken aan (deel)projecten, die direct aansluiten op deze behoeftes uit de wijk. Je ontwikkelt daarmee je competentieniveau op veel gebieden en zeker op samenwerken en (inter)professioneel handelen. Je wordt daarbij begeleid door 2 wijkdocenten. Ook zorgverleners van ONS Gezondheidserf en externe partners kunnen betrokken zijn bij de begeleiding. Daarnaast zijn zorgprofessionals en externe partners, zoals de Gemeente Overbetuwe, geregeld opdrachtgever of partner in de uitvoer van projecten en moet je hier mee afstemmen en samenwerken.

Alle bijeenkomsten zijn op woensdagen op de Van Boetzelaerstraat 16 in Oosterhout, vanaf 9.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur). De praktijk vraagt soms dat je op een ander moment beschikbaar bent in de uitvoering van een activiteit of de voorbereiding daarvan. Dat gebeurt altijd in overleg.

Thema's

Op onze locatie werken we veel met onderstaande thema’s:

 • Eenzaamheid en ontmoeting
 • (Sportief) Bewegen
 • Positieve gezondheid
 • Zorgtechologie en sociale technologie (zoals Virtual Reality)
 • Leefstijl
 • Mentale gezondheid
 • Preventie

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Naast studenten van bovenstaande opleidingen participeren geregeld studenten van onderstaande opleidingen mee in het sparkcentre:

 • Radboudumc Geneeskunde
 • Hogeschool van Utrecht opleiding Cesartherapie
 • Sportkunde

Mogelijke opdrachten/projecten

Voorbeelden van opdrachten, projecten of activiteiten waar je meestal in multidisciplinaire samenstelling aan kunt werken zijn:

 • Contact leggen met verschillende groepen: senioren, jongeren, mensen met een beperking, vluchtelingen, zorgverleners, professionals in de wijk;
 • Organiseren en/of deelnemen aan Multidisciplinaire Overleggen (MDO’s);
 • Ontwerpen, organiseren, werven deelnemers en uitvoeren van activiteiten, gericht op preventie van beweegarmoede en eenzaamheid bij kwetsbare wijkbewoners. Voorbeelden: gespreksgroep LHBTIQ+, wandelingen, fietstochten, creatieve activiteiten. Vaak gecombineerd met een inhoudelijk thema en gezellig samen zijn.
 • Ondersteunen en verbinden van bestaande initiatieven van professionals en bewoners;
 • Behoeften en/of effecten meting, zoals een gevarieerd beweeg- en ontmoetprogramma voor verschillende doelgroepen;
 • Eén op één doelgericht ondersteunen van kwetsbare wijkbewoners;

Naast deze mogelijke opdrachten leren we veel van elkaars door uitwisseling van beroepsgerichte kennis en vaardigheden. Denk aan elkaar presenteren wat je toekomstig beroep inhoud, voor elkaar een les verzorgen over specifieke beroepsgerichte vaardigheden. Ook worden presentaties of workshops gegeven door zorgprofessionals van ons gezondheidserf of externe partners over hun dagelijks handelen en ervaringen met multidisciplinair samenwerken.

Projecten

Voorbeelden van succesvolle projecten tot nu toe:

 • Lentekriebels en Herfstkleuren. Een halfjaarlijks activiteitenprogramma (ca. 6-8 activiteiten) voor bewoners van Oosterhout, Nijmegen-Noord en Slijk-Ewijk die graag actief en fit willen blijven en het leuk vinden dat samen met anderen te doen in de buitenlucht. Waar mogelijk, doen zorgverleners mee en worden de activiteiten uiteindelijk door bewoners zelf opgepakt (bijvoorbeeld Biowalking, Slow bootcamp, Vergroen je leven). Studenten organiseren de activiteiten en voeren deze in samenspraak met betrokkenen uit. 
 • Het ontwikkelen van VR-films over de natuur en historie rondom Landgoed Oosterhout voor een VR-bril. Hierdoor kunnen niet-mobiele bewoners een natuurervaring opdoen en hebben vrijwilligers (bijv. van de Zonnebloem) en studenten een tool in handen voor als ze op bezoek gaan bij een bewoner om het gesprek aan te gaan. Dit is in samenwerking met VR in de Zorg, de historische kring van Oosterhout, de tuinbaas van het Landgoed en docenten van lab/werkplaats ONS Erf Oosterhout tot stand gekomen. Hierbij staan preventie en eenzaamheid centraal.
 • Tijdens de Buitenspeeldag organiseerden studenten samen met juffen van Basisschool Samsam en de Sportcoach een speeldag voor de opa’s en oma’s en kleuters. Groep 5 begeleidde de kleintjes. De dag was een opmaat naar de opening van De Huiskamer in Dorpshuis De Schakel in Oosterhout, waar ouderen hun dag kunnen gaan besteden. Dan is het ook de bedoeling dat jong en oud elkaar daar gaan ontmoeten. Op de Buitenspeeldag zijn ideeën voor de Huiskamer opgehaald. 
Praktische gegevens 

Contact

Wijkdocenten
Elize van Heuveln | E Elize.vanheuveln@han.nl | T 06 - 55 29 10 16
Aanwezig op woensdag

Bastiaan Koekoek | E Bastiaan.Koekoek@han.nl | T 06 46 61 34 86
Aanwezig op woensdag

De plenaire bijeenkomsten zijn op woensdagen; het is wenselijk dat je 8 uur per week beschikbaar bent voor bijeenkomsten en het werken aan projecten.

Locatie 
ONS Gezondheidserf
Van Boetzelaerstraat 16 (ingang Oude Groenestraat)
6515 CG Nijmegen (Oosterhout)

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).