Onderzoek in Labs en werkplaatsen

Het onderzoek in Labs en Werkplaatsen kan bestaan uit interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden in en met het werkveld. Of bestaat uit onderzoek doen bij lectoraten naar bovenregionale vraagstukken.

GGM K33 D6 overlegruimte werkgroep studenten

Deze pagina wordt op een later moment verder gevuld.