Inlever App (wordt uitgefaseerd)

In de Inlever App van de HAN leveren studenten summatief toetsmateriaal in en beoordelen docenten deze digitale toetsproducten. De Inlever App wordt uitgefaseerd en is vervangen door Handin.

inleverapp logo

Snelle info

Groepsgrootte
Geen beperking

(Leer-)activiteiten
Inleveren en beoordelen

Snelstart mogelijk
Starten is niet meer mogelijk

Toegang
Via decentraal beheer

Positie infrastructuur
Keuze

Licenties
Geen beperking

 • Dit is het startscherm in de Inlever App. Vanuit hier kies je welke activiteiten je gaat uitvoeren.
 • In dit scherm zie je wat er ingeleverd is door de studenten.
 • In het overzicht vindt de student zijn opdrachten.
 • Via dit zoekscherm vind je de student op naam of studentnummer of vind je de opdrachten op naam of toetscode.
 • Dit is het startscherm in de Inlever App. Vanuit hier kies je welke activiteiten je gaat uitvoeren.
 • In dit scherm zie je wat er ingeleverd is door de studenten.
 • In het overzicht vindt de student zijn opdrachten.
 • Via dit zoekscherm vind je de student op naam of studentnummer of vind je de opdrachten op naam of toetscode.

Waarvoor gebruik je de Inlever App?

De InleverApp is sinds begin februari 2021 een ‘alleen lezen’ omgeving voor studenten. Dit houdt in dat de student niet meer kan inleveren via deze applicatie, maar nog wel reeds ingeleverde en beoordeelde producten kan inzien. Het inleveren van producten verloopt uiterlijk vanaf 1 februari 2021 via de HAN-brede applicatie Handin

Vanuit wet- en regelgeving op archivering van ingeleverde en beoordeelde materialen draagt de HAN zorg voor het bewaren van de producten voor 7 jaar en daarna te verwijderen.

Tijdpad ten behoeve van inzage

 • Student kan producten inleveren t.b.v. beoordeling via InleverApp: t/m 01 februari 2021
 • Docent kan ingeleverde producten beoordelen via InleverApp: t/m 15 maart 2021
 • Ingeleverde producten plus  beoordeling opvraagbaar via de InleverApp: t/m december 2021
 • Ingeleverde producten plus  beoordeling opvraagbaar vanuit het archief, via een nader te bepalen methode: vanaf december 2021 t/m maart 2028

Aan de slag

Meer weten?

Vragen over deze tool of de toolbox?
ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.