Questionmark Practice (scroll down)

34973 jongeman achter laptop praat met dame ingezoomd

Questionmark Practice (scroll down)

Questionmark Practice is de digitale omgeving van de HAN waarin je oefentoetsen kunt maken.

Inloggen in Practice (SCROLL DOWN FOR ENGLISH)

Toetsen in Practice kun je maken via internet en hebben een diagnostisch of zelfstudie karakter. Na het maken van een toets kun je een rapportage raadplegen om inzicht te krijgen in je leer-ontwikkeling.

Aandachtspunten Practice-toetsomgeving

  • Je kunt Practice-toetsen overal ter wereld via het Internet maken
  • Als je niet kunt inloggen in Practice of niet in de toets kunt komen, neem dan contact op met je docent
  • Voor vragen over de toetsen kun je bij je docent terecht
  • Het wordt altijd geregistreerd wanneer een toets wordt gestart en beëindigd
  • Voor toetsen op de HAN onder begeleiding van een surveillant log je in op de Exam-toetsomgeving

Log in to Practice

Tests in Practice can be taken via the internet and have a diagnostic or self-study nature. After taking a test, you can consult a report to gain insight into your learning development.

After you've logged in, you can switch language in the top right corner.

Remarks Practice module

  • You can take Practice tests from anywhere in the world via the Internet
  • If you cannot log in to Practice or cannot enter the test, please contact your teacher
  • For questions about the tests, you can contact your teacher
  • It is always recorded when a test is started and ended
  • For tests at the HAN under the supervision of an invigilator, log in to the Exam test module