HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Participatie

Nieuwe leerstoel Paramedische Wetenschappen Radboud Universiteit

Philip van der Wees is met ingang van 1 juni 2018 benoemd tot hoogleraar Paramedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. De focus van de leerstoel is 'Waardegedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken'.

HAN Redactie
01 juni 2018
doent heeft been vast tijdens massage

Vijftal HAN-docenten ontvangt Comenius Teaching Fellows-beurs; ook honorering Senior Fellow

Met een Comenius Teaching Fellow-beurs van € 50.000,- kunnen maar liefst 5 HAN-docenten in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie en verbetering doorvoeren. Dit heeft de NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) op 21 maart aan de HAN laten weten. HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO) heeft voor 7 docenten de begeleiding gedaan om een dergelijke beurs aan te vragen, waarvan er nu dus 5 zijn gehonoreerd. Er kwamen uiteindelijk 145 aanvragen bij NRO binnen. Er was budget voor 46 aanvragen: 23 voor het hbo en 23 voor het wetenschappelijk onderwijs.

HAN Redactie
16 mei 2018
Studenten zittend op stoelen bij lage tafel

HAN onderzoekt kwaliteit van leven dagbesteding van zorgboerderijen

Dries de Moor, hoofddocent HAN Social Work, is gestart met een promotieonderzoek naar opvattingen van deelnemers en begeleiders over kwaliteit van leven op de dagbesteding van zorgboerderijen. Als onderzoeker bij het Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking heeft hij hiervoor een vierjarige promotiebeurs toegekend gekregen.

HAN Redactie
14 mei 2018
man in pak met verrekijker

Verschuiving Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants naar ‘anderhalvelijn’?

Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants worden in de tweede lijn ingezet voor met name routinematige en laagcomplexe medische zorg. Een deel van deze zorg kan mogelijk verschuiven naar de eerstelijn of naar een nieuwe vorm zoals ‘anderhalvelijnszorg’. Dit is zorg op het grensvlak van gemakkelijk toegankelijke, complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg met specifieke kennis en diagnostiek. Welke rol speelt de HAN in dit onderzoek?

HAN Redactie
19 april 2018
gesprek man telt op vingers

HAN-onderzoeker Suzanne Haeyen wint posterprijs NVvP

Dr. Suzanne Haeyen, HAN-docentonderzoeker Vaktherapie en beeldend therapeut, heeft op het Voorjaarscongres voor Psychiaters de posterprijs van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) gewonnen. Haar poster over een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) naar effecten van beeldende therapie is als beste gekozen uit de 66 gepresenteerde posters. Een geweldige erkenning voor haar innovatieve praktijkonderzoek!

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
18 april 2018
portretfoto bijzonder lector Suzanne Haeyen

Gratis wetenschappelijk onderbouwd onderwijsadvies via de Kennisrotonde

De Kennisrotonde biedt een loket voor snelle en theoretische onderbouwde beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk. Zo kunnen (toekomstige) leraren snel aan de slag met actuele kennis over onderwerpen waar zij in de praktijk mee te maken hebben. Onderzoekers van de HAN werken als kennismakelaar mee aan het beantwoorden van de gestelde vragen. Ter inspiratie, lering en vermaak 3 voorbeelden van vragen die onze ‘kennismakelaars’ onlangs hebben beantwoord.

HAN Redactie
18 april 2018
lectoraat kwaliteiten van lerarenopleiders gerda geerdink
Hoge opkomst, breed palet, groot succes

HAN Toetsconferentie

De 1e HAN Toetsconferentie op 12 april 2018 laat vóór aanvang al duidelijk zien dat toetsing geen ondergeschoven kindje meer is in onderwijsland. Met meer dan 270 deelnemers zit het auditorium aan de Laan van Scheut bomvol, alleen bovenin de zaal zijn nog wat stoelen vrij.

HAN Redactie
13 april 2018
groep mensen achter laptop informeel

Creatieve onderwijsvernieuwers van de lerarenopleiding Geschiedenis en ALPO winnen Comeniusbeurs

Een beurs van € 50.000 krijg je niet iedere dag. Toch was dat precies wat docent-onderzoekers Fedor de Beer en Marloes Hülsken te horen kregen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Vanaf 16 mei zijn zij officieel Comenius Teaching Fellow en kunnen ze met budget kleinschalige onderwijsinnovatie of verbetering doorvoeren in hun eigen onderwijs.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
11 april 2018
student steekt vinger op in klas
Werkplekleren

Fictief onderzoek door studenten? Nee hoor, de lat ligt hoger!

Een mooi voorbeeld van hoe onderzoek en onderwijs samenwerken: in 2017 druppelen bijna 70 tweedejaarsstudenten Opleidingskunde hun klassen in voor de 1e bijeenkomst van het vak onderzoeksvaardigheden. Ze verwachten een stapsgewijze overgang van de theoretische basis naar voorzichtig zelf onderzoek doen. Maar docenten Leon Noij en Mirelle Voskes hebben andere plannen: meewerken aan een echt onderzoek, dat ook nog eens in korte tijd moet worden gedaan.

HAN Redactie
27 maart 2018
Studenten zittend op stoelen bij lage tafel

Klaslokaalexperimenten economie: experimenteren is leren

Klaslokaalexperimenten zijn een verplicht onderdeel in het eindexamenprogramma economie van havo en vwo. Maar wat zijn dat precies? En belangrijker: hoe voer je die experimenten uit en wat levert dat op?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
14 maart 2018
student steekt vinger op in klas