Diabetesmedicatie en Voeding

Wil je je verder verdiepen in diabetesmedicatie in relatie tot voeding om je werk als diëtist in de eerste of tweede lijn nog beter te kunnen uitvoeren? Volg dan op 15 november 2023 de nieuwe online post-hbo cursus Diabetesmedicatie en Voeding bij de HAN.

05c17cfe-0cf3-11ee-899b-02565807075b HBO master studenten werken samen in de kantine van Groenewoudseweg achter de laptop

De nieuwe online cursus ‘Diabetesmedicatie en Voeding’ draagt bij aan de verdere professionalisering. Na deze cursus ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot diabetesmedicatie en voeding en kan je meteen aan de slag. 

Voor wie?

 • Je hebt een bacheloropleiding Voeding en Diëtetiek afgerond of hebt een gelijkwaardig getuigschrift 
 • Je werkt in de eerste of tweede lijn en hebt belangstelling in diabetesmedicatie in relatie tot voeding 

Programma

We staan tijdens de cursus Diabetesmedicatie en Voeding uitgebreid stil bij de medicatie in relatie tot voeding bij diabetes mellitus. De verschillende soorten orale en/of injecteerbare diabetesmedicatie met elk hun specifieke kenmerken komt aan bod, net als de mogelijke combinaties hierbij. Daarnaast komen de relevante bijwerkingen aan de orde. Ook behandelen we de relatie en de eisen aan het voedingspatroon/dieet bij de verschillende soorten diabetesmedicatie. 

Werkwijze

We werken met een online leeromgeving via Teams met een weblecture van een internist en begeleiding van een diabetes diëtist bij het online dagdeel. 

Wat leer je?

Na afronding van de online cursus Diabetesmedicatie en Voeding: 

 • Heb je inzicht in de keuze van de behandelmogelijkheden voor de patiënt met diabetes op basis van de bestaande richtlijnen; 
 • Kun je benoemen welke soorten orale diabetesmedicatie er op de markt zijn en wat hun specifieke werking is; 
 • Kun je het werkingsprofiel van de verschillende insulinesoorten en mixpreparaten benoemen; 
 • Kun je het werkingsprofiel van de  nieuwere soorten als DPP 4 remmers, SGLT2 remmers en GLP-1 analogen benoemen;  
 • Kun je de meest voorkomende vormen van combinatietherapie benoemen; 
 • Kun je benoemen welke voedingsaspecten bij welke medicatie een rol spelen; 
 • Heb je kennis en inzicht in het te bespreken dieetadvies cq voedingspatroon op basis van de werking van de verschillende soorten diabetesmedicatie;  
 • Weet je de relevante bijwerkingen met een relatie naar het dieetadvies cq voedingspatroon; 
 • Heb je kennis van en inzicht in de relatie tussen medicatie, beweging en voeding;  
 • Heb je kennis van relevante richtlijnen om te kunnen overleggen met overige (diabetes)hulpverleners in relatie tot het voedingspatroon en medicatie. 

Toetsing

Aanwezigheid 100%
Self-assessment (via de online leeromgeving) 

Resultaat

 • Certificaat met accreditatiepunten gebaseerd op de totale studiebelasting, online aanwezigheid, inleveren van voorbereidende opdracht. 
 • Bewijs van deelname 
  Indien niet voldaan is aan de toetsing, ontvang je een bewijs van deelame gebaseerd op de gevolgde contacturen (niet geaccrediteerd)   

Interesse?

De online cursus 'Diabetesmedicatie en Voeding' vindt plaats op woensdag 15 november 2023 van 9.00-12.30 uur en kost €195,00. Meer weten? Neem dan contact op met team.llo.aps@han.nl.  

05c17cfe-0cf3-11ee-899b-02565807075b HBO master studenten werken samen in de kantine van Groenewoudseweg achter de laptop
draw-cta-title