Aantal nieuwe studenten daalt licht

Dit studiejaar zijn er bij de HAN iets minder studenten gestart dan vorig jaar. Het gaat om een daling van 1,5%. In vergelijking met andere hogescholen doen we het niet slecht: landelijk startten er gemiddeld 6.263 (5,5%) minder hbo’ers dan vorig jaar.

studenten in de klas

De lichte daling zit 'm vooral in een lagere instroom bij de bacheloropleidingen en bij de masterstudies. De animo voor onze associate degrees is juist toegenomen: dit jaar startten er 9% meer studenten met zo'n 2-jarige hbo-opleiding dan vorig jaar. De associate degree-opleidingen zitten al langer in de lift. 

Vooropleiding: iets vaker vwo, minder mbo’ers

Als je bij de HAN start, heb je of een mbo-opleiding afgerond, havo of vwo gedaan, of bijvoorbeeld een buitenlandse opleiding gevolgd. Dit zijn de cijfers over de vooropleiding van onze 1e-jaars, ten opzichte van vorig studiejaar:  

  • de instroom van mbo’ers daalt met 4%; 
  • de vwo-instroom stijgt licht, met 1,8%;  
  • het aantal startende studenten met havo op zak blijft stabiel: + 0,2%.  

Fors meer internationale starters

Wat verder opvalt in de cijfers, is dat de HAN fors meer internationale studenten trekt dan vorig studiejaar. Toen startten er 304 studenten vanuit andere EU-landen, dit jaar 387. Da's een stijging van 27,3%. Het aantal studenten van buiten de EU stijgt nog sterker: van 285 naar 411 (44,2%). In vergelijking met andere hbo's is de HAN echt een uitschieter als het gaat om nieuwe internationale studenten.   

Vereniging Hogescholen: landelijke cijfers
 

Hogescholen zien aantal nieuwe studenten afnemen

Het aantal nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’22-’23 ten opzichte van vorig jaar met 5,5 % afgenomen. De verminderde instroom doet zich voor in alle sectoren. Dat blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. Uitzondering zijn de opleidingen associate degree (Ad), waar – geheel in lijn met de afgelopen jaren – een flinke toename is te zien met 9,2%.