Bijeenkomst - meld je aan Een toekomstbestendig economisch systeem

407714 Cluster, Financieel Economisch Management, euromunten, plantjes, duurzaam

Een toekomstbestendig economisch systeem – kan het economieonderwijs in het VO en MBO daaraan bijdragen? Jazeker!

Interactieve bijeenkomst

Het Centrum Meervoudige Waardecreatie heeft, als het gaat om de transitie naar duurzaamheid, brede (onderwijs)ervaring die altijd gekoppeld is aan vraagstukken uit het werkveld. Vanuit deze ervaring en vanuit onze visie op meervoudige waardecreatie bieden we tijdens de Week van het Economieonderwijs een interactieve bijeenkomst aan, speciaal voor docenten Economie in het VO en MBO.

Tijdens de bijeenkomst delen we onze kennis over de toepassing van meervoudige waardecreatie in het economieonderwijs en is ruimte voor interactie over casussen, lessen en de voorbereiding van scholieren en studenten op het werken in een toekomstbestendig economisch werkveld.

Praktische informatie

Datum

Dinsdag 15 november

Tijd

14:00 - 16:00 uur

Locatie

HAN campus Arnhem
Ruitenberglaan 31

Aanmelden

De Week van het Economieonderwijs is een initiatief van Leren voor Morgen, Het Groene Brein en Our New Economy, met steun van de Goldschmeding Foundation. Aanmelden voor de bijeenkomst van het Centrum Meervoudige Waardecreatie kan via de website van de Week van het Economieonderwijs.

   

Expertisecentrum
 

Centrum Meervoudige Waardecreatie

Meervoudige waardecreatie is een organisatiestrategie. In die strategie creëert een organisatie met haar activiteiten niet uitsluitend financieel-economische waarde. Ook stuurt de organisatie expliciet aan op de realisatie van sociaal-maatschappelijke en ecologische waarde. In de praktijk leidt een dergelijke strategie tot een ‘triple win’. Er is winst voor de aandeelhouders, winst voor andere stakeholders en winst voor het natuurlijk ecosysteem. Een strategie van meervoudige waardecreatie draagt bovendien bij aan de toekomstbestendigheid van een organisatie en de samenleving.

Het meervoudig waardedenken is de inhoudelijke drijver van het Centrum Meervoudige Waardecreatie. Bij meervoudig waardedenken kunnen zes waardesoorten onderscheiden worden:

  • Financiële waarde
  • Natuurlijke waarde
  • Sociaal relationele waarde
  • Intellectuele waarde
  • Menselijke waarde
  • Materiële waarde

Een balans in deze zes waardesoorten zorgt voor toekomstbestendigheid. 

Meer informatie over het centrum vind je op de website.

186302 centrum meervoudige waardecreatie, compilatie van stockbeelden 2020