Mensen met verward gedrag Onderzoekers spreken op congres

102256 verpleegkundige op afdeling geriatrie troost oudere man

Op woensdag 14 september spreken Jessy Berkvens en Thijs Beckers van het lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Welzijn op het Congres Mensen met Verward Gedrag in Ede.

Jessy, zelfstandig professional en onderzoeker aan de HAN, en Thijs, verpleegkundig specialist, geven de lezing Hoe ga je om met ouderen met verward gedrag? Thuiswonende ouderen met verward gedrag kenmerken zich door gedragsproblematiek vanuit dementie, psychische problematiek of maatschappelijke problematiek. De zorgverlening aan ouderen met verward gedrag is voor betrokken zorgverleners een dagelijkse uitdaging. 

  • Hoe om te gaan met ouderen met verward gedrag? Wat doe je dan? Welke hulpverlening bied je? Wat is de beste (na)zorg? 
  • Wat werkt hierin helpend en belemmerend? 
  • Hoe bereik je afstemming met alle betrokkenen (inclusief naasten, mantelzorg en professionele zorg) over de analyse en aanpak van het probleem? 

Voor wie?

Het congres Mensen met verward gedrag is bestemd voor professionals in zorg en welzijn die vanuit hun professie te maken hebben met mensen met verward gedrag en hun omgeving. Deze personen zijn werkzaam in het sociaal domein, zowel op het gebied van zorg en welzijn als van wonen en veiligheid.  

Voor meer informatie en aanmelden: Congres Mensen met verward gedrag - Zorg+Welzijn