Technologie ondersteunt kwetsbare jongeren

Hoe kan technologie kwetsbare jongeren helpen bij het vergroten van hun zelfstandigheid in de samenleving? De eCoach methode helpt zorgprofessionals om jongeren te begeleiden in het samenstellen van betekenisvolle, op maat gesneden ondersteunende technologie. De komende 2,5 jaar ontwikkelt de HAN deze methode.

144135 Telefoons internationaal

Professionals in de jeugdzorg zoeken continu naar mogelijkheden om de zelfstandigheid van kwetsbare jongeren te versterken. Daarbij zoeken zij steeds vaker naar ondersteunende technologie. “Het is lastig om de ondersteuningsvraag van de jongere te vertalen naar een goed passende en bruikbare technologische oplossing”, vertelt lector Marion van Hattum. “Daarom starten we dit project waarin we de eCoach methode ontwikkelen.” Het onderzoek vindt plaats in het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp in samenwerking met het iXperium Health van de HAN.

Doel van het project

De eCoach methode helpt zorgprofessionals in het proces om samen met jongeren technologie te selecteren, indien nodig te verbeteren in de aansluiting bij de jongere en te zorgen dat het in hun leven gebruikt wordt. “Op basis van een verkennende gesprekken met jongeren en met de professionals die hen begeleiden, constateren we dat zowel jongeren als professionals kansen zien in het beter benutten van technologie”, legt lector Maurice Magnée uit. “Ze zijn enthousiast over een gezamenlijke zoektocht naar op maat toepassingen.” 

We zien kansen in het beter benutten van technologie in de jeugdzorg."

Hulp bij structuur

De jongeren benoemen veel ideeën over de manier waarop technologie hen zou kunnen helpen bij vergroten van hun zelfstandigheid in de samenleving. De jongeren ervaren het als lastig om zich bijvoorbeeld aan afspraken te houden, overzicht te houden over financiën, of om gezond te eten. Technologie zou hen hierbij naar eigen zeggen kunnen helpen. Ook worden technologische toepassingen genoemd om structuur te bieden, of om met veranderingen om te gaan. Daarnaast wensen ze een digitale ontmoetingsplek waar ze elkaar tips kunnen geven en kennis kunnen delen. Ze vinden het van belang dat technologie afgestemd is op individuele gebruikers waarbij rekening wordt gehouden met ieders denkniveau en gebruikerswensen.

Technologie op maat

“Uit eerdere projecten weten we dat generieke oplossingen vaak niet voldoen aan de behoeften van de jongeren. In dit onderzoek vinden we het daarom van groot belang om de jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van toepassingen”, vertelt Maurice. Het doel van het project is het ontwerpen van een methode waarmee hulpverleners in de toekomst samen met cliënten op maat gesneden technologische toepassingen kunnen realiseren en benutten.

“Via een tiental casestudies ontwikkelen we de eCoach methode. Zorgprofessionals leren hierbij jongeren te begeleiden in het selecteren en inrichten van de technologie die bij hen past. Hierbij worden co-design en design thinking principes  toegepast.” Naast het gezamenlijk samenstellen van de technologische oplossing helpt de methode ook bij gedeeld inzicht met betrekking tot de capaciteiten, persoonlijke doelen en ondersteuningsvraag van de cliënt. 

Meer regie

Met de kennis uit dit project worden zorgprofessionals beter toegerust om met persoonlijke technologie zelfstandigheid van cliënten te versterken. Voor de jongeren betekent het dat ze meer regie krijgen over hun eigen psychosociale ontwikkeling, wat uiteindelijk ook bij kan dragen aan een hogere kwaliteit van leven. “We onderzoeken of de eCoach methode cliënten daadwerkelijk ondersteunt in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid, hoe professionals de aanpak kunnen integreren in hun dagelijks werk, en of de aanpak bijdraagt aan vergroting van de effectiviteit van professionals in de omgang met technologie in hun werk”, aldus Marion. Tenslotte willen we nagaan welke beroepscompetenties nodig zijn om de aanpak uit te voeren en hoe we de methode duurzaam verankeren in zorgorganisaties en beroepsonderwijs.”

Samenwerking

In dit project werkt de HAN samen met zorgorganisaties Pluryn en VIGO, gemeenten in de regio Nijmegen, Praktikon, de Radboud Universiteit en Zorgbelang Inclusief. Zij zijn allen verbonden aan de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw. Lees meer over het project eCoach methode