Steunfiguren in de jeugdzorg

Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat samenwerken met het sociaal netwerk, en specifiek steunfiguren, van gezinnen belangrijk is om de hulp aan jongeren en gezinnen succesvol te maken. Steunfiguren spelen een belangrijke rol in het voorkomen dat problemen escaleren waarbij inzet van zwaardere zorg (zoals uithuisplaatsing) onvermijdelijk wordt. Hoe kijken jongeren, ouders/opvoeders en jeugdprofessionals aan tegen steunfiguren in de jeugdzorg? De HAN doet hier onderzoek naar, help jij (anoniem) mee?

68452 voltijd campagne header 2studenten 2019

Een steunfiguur biedt steun aan een jongere en/of anderen in het gezin vanuit een bestaande sociale relatie die natuurlijk ontstaan is. Denk hierbij aan familieleden, buren, vrienden, bekenden via school of sportclub. Een steunfiguur is dus geen hulpverlener en in het geval van jongeren, is het ook niet de eigen ouder(s)/verzorger(s). 

Wat heb je nodig?

“Steunfiguren zijn ontzettend belangrijk voor succesvolle hulp aan jongeren en gezinnen. Er is ook al veel geïnvesteerd in de samenwerking met steunfiguren, denk aan de ontwikkeling van interventies en trainingen voor hulpverleners. Maar in de praktijk blijkt deze samenwerking nog niet van de grond te komen”, vertelt HAN-onderzoeker en docent Janneke Peelen. “Hoe komt dit? Wat is er nodig om steunfiguren succesvol in te zetten? We willen eerst weten wat er speelt! En dan nieuwe plannen maken. Daarvoor hebben we de hulp van jongeren, ouders/opvoeders en jeugdprofessionals nodig. Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed?  Wat heb je nodig?”

Help mee en vul de vragenlijst in

Dit onderzoek helpt ons om te begrijpen op welke manier steunfiguren op dit moment al wel en niet een rol hebben in de jeugdzorg. Wat zijn redenen om wel of niet met steunfiguren samen te werken? Wat werkt goed en wat kan beter? We vragen ouders/verzorgers, jongeren en jeugdprofessionals om anoniem een online vragenlijst in te vullen. Bij jeugdprofessionals kun je denken aan woonbegeleiders, jeugdconsulenten, jongerenwerkers of andere hulpverleners betrokken bij een jongere. 

401995 steunfiguren huiswerk

“Samenwerking met steunfiguren in de jeugdzorg is belangrijk. Maar ook een uitdaging. Het kost tijd, aandacht, vertrouwen en vraagt soms ook een andere manier van werken.”

Samenwerking

Dit project wordt in Gelderland uitgevoerd door het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp van de HAN, in samenwerking met onderzoeksorganisatie Praktikon.


Onder jeugdzorg verstaan we alle hulp, advies en begeleiding die kinderen, jongeren en ouders/verzorgers krijgen. Dat kan op veel manieren: thuis, op school of in een instelling, kort of lang, alleen of als gezin.