NLQF6 inschaling bij HAN VDO Gezondheid

Sinds 8 februari 2022 zijn de opleidingskwalificaties Maag Darm Lever verpleegkundige (MDL), Urine-Continentie en Stomaverpleegkundige (UCS), Technisch Thuiszorgverpleegkundige (TTV) en Verpleegkundige Complementaire Zorg (VCZ) op NLQF6 niveau ingeschaald. Voor de opleiding tot verpleegkundige gerontologie en geriatrie (VGG) start het NLQF6 erkend programma in het najaar 2022.

381022 Sinds 8 februari 2022 zijn de opleidingskwalificaties Maag Darm Lever verpleegkundige (MDL), Urine-Continentie en Stomaverpleegkundige (UCS), Technisch Thuiszorgverpleegkundige (TTV) en Verpleegkundige Complementaire zorg op NLQF6 niveau ingeschaald.

 In het Nederlands onderwijssysteem wordt het NLQF (het Nederlands kwalificatiesysteem) gebruikt om het niveau van een kwalificatie aan te geven. Doorontwikkeling van genoemde opleidingen heeft geleid tot het gewenste en nu erkende uitstroomniveau waardoor een erkend diploma NLQF6 uitgereikt kan worden. Een prachtig resultaat waar we als HAN VDO Gezondheid heel trots op zijn!

Functieomschrijving

Voor gespecialiseerd verpleegkundigen die een diploma van een op niveau 6 ingeschaalde opleidingskwalificatie op zak hebben, kan het helpen om bijvoorbeeld binnen de instelling de functieomschrijving verder aan te scherpen. Dat kan ook gevolgen hebben voor de functiewaardering.

Tegemoetkoming via STAP

Daarnaast kunnen verpleegkundigen via het STAP-budget dat in maart 2022 opent een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen van maximaal €1000,- Het is een initiatief van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Hiervoor dient een opleiding NLQF ingeschaald te zijn. 
Meer informatie

Ik ben als opleidingscoördinator heel blij met de erkenning van dit niveau voor de TTV. Hiermee krijgt ook dit hoog complexe vakgebied de erkenning die het verdient en vormt het een mooie basis voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van de functie. Daarnaast hebben veel thuiszorgorganisaties gewacht tot deze erkenning was behaald en dat merken we aan het toenemend aantal aanmeldingen. Reden om de opleiding niet alleen in Nijmegen aan te bieden maar dit najaar ook vanuit de HAN bij INholland in Diemen.

Wat betekent de NLQF6 verder voor de opleiding tot Technische Thuiszorgverpleegkundige(TTV) ?

Door de inschaling op NLQF6 tonen we aan dat de Technische Thuiszorgverpleegkundige(TTV) op dit niveau haar werk uitvoert. Er zijn thuiszorg organisaties die deze verpleegkundigen na het behalen van dit diploma een salarisschaal hoger geven. Verder gaat de vakgroep TTV van de V&VN onderzoeken of deze inschaling kan betekenen dat ook verpleegkundigen, die initieel geen hbo-v vooropleiding hebben, met dit diploma TTV toch mogen indiceren en zorgplannen accorderen. Maar daarvoor is er nog wel wat werk aan de winkel.
Meer informatie zie: Technische thuiszorgverpleegkundige 

De NLQF6 inschaling geeft extra erkenning

Harmke Hulshof en Dionne Schellekens van de opleiding tot Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie (VGG) vullen aan: “onze opleiding is ontwikkeld om in de ouderenzorg gespecialiseerde verpleegkundige op te leiden rondom de complexe problematiek van oudere cliënten. Deze complexe problematiek vraagt om overstijgend denken en methodisch handelen om de (zorg)vragen breed te kunnen onderzoeken en ondersteunen in samenwerking met andere experts. De NLQF6 inschaling geeft extra erkenning aan de vaardigheden, kennis en attitude die nodig zijn om daar op een professionele en persoonsgerichte manier mee om te gaan. We zien het als een mooie uitdaging om vanaf het najaar 2022 samen met de cursisten en de praktijk aan de slag te gaan met het nieuwe programma.”
Voor meer informatie zie: Verpleegkundige gerontologie en geriatrie 

Uit de comfortzone

Studeren is uit je comfortzone komen en dat is precies wat Marloes van Sloten, opleidingscoördinator van de opleiding Urologie Continentie Stoma verpleegkundige (UCS), het afgelopen jaar ook heeft gedaan. Marloes: “De erkenningsaanvraag voor het NLQF6 niveau is gepaard gegaan met uiteenlopende emoties waarin (aanstaande) cursisten zich vast herkennen: motivatie, spanning, angst en blijdschap vloeien voort uit het nemen van bijvoorbeeld de volgende stappen: het oude en vertrouwde loslaten, open staan voor nieuwe inzichten en hulp (durven) vragen. Gelukkig heerst nu vooral de trots! Ik hoop dat deze erkenning voor het niveau voor veel aanstaande cursisten een motivatie is om uit de comfortzone te komen en zich aan te melden voor de UCS -opleiding.”
Meer informatie zie: Urologie Continentie Stoma verpleegkundige (UCS)

Blijven verbeteren

Ook Mirjam Voerman van de opleiding Maag Darm Lever verpleegkundige (MDL) is trots. “Het niveau van de opleiding tot gespecialiseerd MDL-verpleegkundige is nu officieel erkend. Dit draagt bij aan een gewaardeerde positie van de gespecialiseerd verpleegkundige in het werkveld. Voor de opleiders betekent deze inschaling een extra uitdaging om de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren en de behoeften en ontwikkelingen in het werkveld te laten aansluiten op het onderwijs en vice versa.”
Meer informatie zie: Maag Darm Lever verpleegkundige (MDL)

Extra beloning voor onze afstudeerders

Marion Giesberts vult aan: “Deze accreditatie is ook echt een erkenning voor de relatief nog nieuwe opleiding en functie Verpleegkundige Complementaire zorg. Verpleegkundigen met verschillende niveaus en achtergronden merken bij dit traject dat het een flinke uitdaging is, maar dat ze zich ook enorm ontwikkelen en ook echt het verschil maken in de praktijk. De NLQF6 accreditatie is een mooie extra beloning voor degenen die dit jaar gaan afstuderen!”
Voor meer informatie zie: Verpleegkundige Complementaire Zorg

381021 Sinds 8 februari 2022 zijn de opleidingskwalificaties Maag Darm Lever verpleegkundige (MDL), Urine-Continentie en Stomaverpleegkundige (UCS), Technisch Thuiszorgverpleegkundige (TTV) en Verpleegkundige Complementaire zorg op NLQF6 niveau ingeschaald.