Nieuwe educatieve minoren

Word jij opgeleid om met kinderen of jongeren te werken? Dan is een educatieve minor misschien iets voor jou. HAN Academie Educatie biedt enkele zeer interessante onderwijsminoren en stelt de nieuwe minoren graag aan je voor.

30340 Docent wijst op beamer

Populair: minor Leraar in het PO of VO/MBO

De educatieve minoren die het vaakst gekozen worden door studenten die niet aan een lerarenopleiding of Pabo studeren zijn: Leraar worden in het PO en Docent worden in het VO/MBO. Hier maak je kennis met het primair of Voortgezet onderwijs en het MBO en met het beroep van leraar. Dus wil je je oriënteren op een loopbaan als docent in het basisonderwijs, op een middelbare school of in het MBO? Dan is één van deze twee minoren iets voor jou!

Uniek in Nederland: minor Vrije Schoolonderwijs

Benieuwd naar de antroposofie en het Vrije Schoolonderwijs? Alleen in Nijmegen is de minor Vrije Schoolonderwijs te volgen. De minor is geschikt voor reguliere voltijd PABO studenten en studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen die zich willen verdiepen in het vrijeschoolonderwijs.

Bildung: minor Leren voor het leven

Word jij opgeleid tot een ‘mens- of maatschappijgerelateerd beroep’? In de minor Leren voor het leven, leer je breder te kijken vanuit spiritualiteit, religie en filosofie als inspiratiebronnen. De minor is toegankelijk voor studenten alle opleidingen. Wel is het van belang dat je bijvoorbeeld open staat voor inspiratie uit (andere) religies en culturen en nieuwsgierig bent naar basisideeën van de Westerse filosofie. Lees de overige ingangseisen op Kiesopmaat.nl.

Nieuw: minor Formatief handelen

Studeer jij aan een lerarenopleiding of Pabo en wil je meer weten over formatief handelen en het ontwikkelen van een programma van formatieve leeractiviteiten? De nieuwe minor Formatief handelen leer je je te verdiepen in je eigen formatief handelen en ontwikkel je meer kennis over de relatie tussen formatieve leeractiviteiten en onderwijs.

Nieuw: minor Begeleiden in de school

Inclusiviteit is een belangrijk thema in het huidige onderwijs. Professioneel leren begeleiden in de school is daarvoor essentieel. In de nieuwe minor Begeleiden in de school leren studenten van de Pabo van de tweedegraads lerarenopleidingen meer over het pedagogisch en begeleidend handelen binnen de schoolcontext.

Bijzonder: minor Onderzoekend en ontwerpend leren

In de minor Onderzoekend en ontwerpend leren leren studenten van een lerarenopleiding of Pabo meer projectonderwijs, waarbij wordt samengewerkt met de bedrijven of instellingen. Dit komt bijvoorbeeld veel voor op een technasium, maar ook in het basisonderwijs.

Meer weten?

Alle HAN-minoren staan op Kiesopmaat.nl.