Post-hbo training Succesvol Samenwerken in Wijknetwerken vernieuwd

De zorg voor patiënten dan wel cliënten verplaatst zich steeds meer naar de eerste lijn: de wijk. De complexiteit van de zorgvraag neemt toe. Hoe zet je als zorg- en welzijnsprofessional samen met collega’s de hulpvrager centraal? De training Succesvol Samenwerken in Wijknetwerken biedt handvatten voor integraal werken in een vernieuwde, efficiënte opzet van maar 5 dagdelen!

32673 vrouw met gele trui lacht tijdens gesprek

Vernieuwing

Het programma heeft als uitgangspunt de vraag en de behoefte van de hulpvrager(s) met complexe problematiek. Het accent hierbij ligt op netwerken, interprofessioneel en integraal samenwerken, leiding nemen en communicatie. Waar het programma deze thema’s eerst in 7 dagen behandelde, is dit nu teruggebracht naar 5 dagdelen. “Hierdoor wordt het programma efficiënt, financieel aantrekkelijker, maar wordt er ook meer eigen werk verwacht van de cursist”, vertelt Saskia Sleijster, opleidingscoördinator.

“Hoe de training eerst opgesteld was, sloot voor ons niet meer goed aan bij wat ons doel was”, legt Saskia uit. “We zijn daarom met veel zorg- en welzijnsprofessionals om de tafel gegaan om op te halen waar de uitdaging nu echt ligt, bij interprofessioneel samenwerken. De input uit deze gesprekken bleek ontzettend waardevol. We hebben veel goede tips gekregen. Op basis daarvan zijn we aan de slag gegaan.”

Dicht bij de praktijk

“Eén punt wat overduidelijk naar voren kwam, was: de praktijk”, vertelt Saskia verder. “Hou het lekker praktisch, kregen we te horen. Netwerken kan al een behoorlijke uitdaging zijn, hoe activeer je cursisten om daar hands-on mee aan de slag te gaan? Een puzzel die we met enthousiasme aan zijn gegaan.”

Cursisten krijgen in deze training een eigen opdracht mee, die ze aan hun persoonlijke ontwikkeling laat werken als samenwerker en netwerker. Na iedere bijeenkomst volgt een opdracht die in de eigen wijk uitgevoerd moet worden. “Echt op zoek naar de samenwerking met professionals uit andere disciplines. Of andere domeinen. Breng nou eens in kaart wié een rol kan spelen in het wijknetwerk”, licht Saskia toe.

Je staat er niet alleen voor

Met maar 17,5 contacturen, moet de cursist veel zelf doen. “Maar ze staan er niet alleen voor hoor”, geeft Saskia aan. “Bij het uitvoeren van de opdracht bieden we coaching en begeleiding door ervaren trainers en gastdocenten. Zodat je de kennis en tools meeneemt naar je eigen praktijk”.

En dat is ook precies het doel van deze vernieuwde training. “De cursist op een efficiënte manier aan de slag laten gaan met concrete handvatten. Om zelf stappen te zetten in het integraal werken. En zo de hulpvrager echt centraal te stellen!”

Meer weten?

Ben je benieuwd naar deze training, heb je vragen of wil je je aanmelden? Kijk dan ook op de website: 

en stuur een mailbericht aan de opleidingscoördinator: