Studievertraging en tóch in september starten?

Wil jij in september 2021 met een studie aan de HAN starten maar heb je nog niet het juiste diploma of certificaat gehaald? Als dat door de coronacrisis komt, kun je misschien voorwaardelijk worden toegelaten. Dan start je toch in september en lever je de benodigde documenten later in.

31919 Studenten buiten aan het werk

Hoe werkt voorwaardelijke toelating?

Je hebt als mbo'er een kleine studievertraging opgelopen door de coronacrisis. Of je moet nog een toelatingstoets halen voor de Pabo of een NT2-certificaat aanleveren, maar dat lukt niet op tijd. Het zou zonde zijn als je daardoor niet met je opleiding aan de HAN kunt starten, in september. Goed nieuws: als je kunt aantonen dat jouw vertraging door de coronasituatie komt, kun je misschien voorwaardelijk worden toegelaten.

Je start dan in september 2021 gewoon met je studie en levert het benodigde diploma of certificaat uiterlijk op 31 december 2021 in. Als dat lukt, schrijven we je definitief in bij de HAN. Lukt dat niet, dan moet je stoppen met je opleiding en schrijven we je uit. Om voorwaardelijk te worden toegelaten, moet je natuurlijk wel aan alle andere toelatingsvoorwaarden voldoen.

15 augustus Deadline

Vraag je voorwaardelijke toelating uiterlijk op 15 augustus 2021 aan. Hieronder zie je voor wie voorwaardelijke toelating geldt. Klik op de juiste pagina om het aanvraagformulier in te vullen. Daar lees je ook aan welke voorwaarden je moet voldoen, hoe het zit met collegegeld en meer.

Kun jij voorwaardelijk worden toegelaten?

Van mbo naar hbo

Je hebt als mbo'er een kleine studievertraging opgelopen door de coronacrisis. Lees hier of het voor jou mogelijk is om toch in september met je hbo-studie te starten, en wat je daarvoor moet doen.

studeren-op-campus

NT2

Jij moet aan de NT2-taaleis voldoen, maar dat lukt door corona(maatregelen) niet voor 31 augustus 2021. Lees hier over het voor jou mogelijk is om toch in september met je studie aan de HAN te starten, en wat je daarvoor moet doen.

NT2, anderstaligen in de klas

Pabo toelatingstoets(en)

Jij moet 1 of meer toelatingstoetsen halen voor de Pabo, maar door corona(maatregelen) lukt dat niet voor 31 augustus 2021. Lees hier of het voor jou mogelijk is om toch in september met de Pabo aan de HAN te starten, en wat je daarvoor moet doen.

Juf en kind met laptop

Van Associate degree naar bachelor

Jij wilt doorstromen van een Associate degree (Ad) naar een bachelor, maar door corona(maatregelen) heb je studievertraging opgelopen.Lees hier of het voor jou mogelijk is om toch in september met je studie te starten en wat je daarvoor moet doen.

praktijklokaal, les, studenten, werken, lachen, homebase, college, klas, economie, finance, orm

Van bachelor naar master

Jij hebt je aangemeld voor een master aan de HAN, maar door corona(maatregelen) kun je niet op tijd de juiste diploma's aanleveren. Kijk hier of het voor jou mogelijk is om in september toch met je master te starten en wat je daarvoor moet doen.

studenten in de les, HBO Rechten, FEM

Niet voor voortgezet onderwijs

Kom je van het voortgezet (speciaal) onderwijs naar de HAN en moet je na 1 september 2021 nog herkansingen doen via het Staatsexamen? Dan kun je helaas niet voorwaardelijk worden toegelaten dit jaar. Vorig jaar was dat wel zo.