3 HAN-finalisten in finale Cleantech Battle

Een mooie prestatie! Van de 5 ingezonden studentprojecten van de HAN gaan er liefst 3 door naar de finale van de Cleantech Battle 2021. Uit de 14 inzendingen koos de nominatiecommissie 5 finalisten: 3 van de HAN, 1 van Saxion en 1 van Aventus.

cleantech battle 2020 winnaar studenten IPO

De finale vindt plaats op donderdag 17 juni vanaf 16 uur en is live te volgen via de website van de Cleantech Regio. Meld je aan om de online finale te kunnen bekijken!

Wat is de Cleantech Battle?

In de Cleantech Battle gaan studententeams uit het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs in Oost-Nederland met elkaar de strijd aan. Ze bedenken en presenteren hun oplossing voor vraagstukken op het gebied van schone technologie.

Welke HAN-projecten staan in de finale?

Liefst 3 van de 5 finalisten zijn HAN-ers, dus dat is fantastisch! Maak hieronder nader kennis met de 3 projecten.

Proefmodel geluidsscherm Infrawall

Door wie?
De Infrawall is een project van Mathijs Remmers, Samantha Tukker, Johan Duyndam en Lisa Boas, 2e-jaars studenten Industrieel Product Ontwerpen. Ze worden begeleid door docent Fieke Schulten-Branderhorst.

Wat houdt hun project in?
De studenten ontwierpen in opdracht van de bedrijven OFN en SWECO een geluidscherm van de toekomst. Bij het biobased scherm is het materiaalgebruik geminimaliseerd. Ook is het geluidsscherm geheel circulair: alle gebruikte materialen zijn 100% recyclebaar.

Het geluidsscherm is multifunctioneel. Naast een geluidsafwerende werking slaat het scherm regenwater op, wordt met zonnepanelen energie opgewekt en draagt het met verticaal groen bij aan de biodiversiteit.

297551 Nieuwe ontwerp van de infrawall. Dit ontwerp is genomineerd voor de Cleantech battle 2021

Prototype geconcentreerde zonne-energie

Door wie?
Dit project is van Mathijs Pieters, 4e-jaars student Industrieel Product Ontwerpen. Matthijs wordt begeleid door dr. Leon Bunthof.

Wat houdt zijn project in?
De vraag aan Mathijs was: maak een innovatief ontwerp voor een prototype van geconcentreerde zonne-energie installatie. Als je zonlicht bundelt op één klein punt, concentreert de lichtenergie zich en kan de temperatuur snel hoog oplopen. Daarmee kun je water aan de kook brengen, wat stroom oplevert. Je gebruikt dan niet het licht, maar de warmte van de zon. Geconcentreerde zonne-energie kan in publieke ruimtes veel voordelen met zich meebrengen. Mathijs heeft met zijn afstudeerproject een prototype gemaakt dat de tekortkomingen van de huidige geconcentreerde zonne-energie - efficiëntie, schaalbaarheid, een kostenefficiënt ontwerp op gebied van veiligheid, esthetiek en onderhoud - probeert op te lossen.

266917 Zonnecellen op een dak in Shoppincentre Overvecht, Utrecht

Waterstofinvesteringsselectiemodel

Door wie?
Het waterstofinvesteringsselectiemodel is een project van Jasper Heutinck, student Bedrijfseconomie. Hij kreeg begeleiding van oud-HAN-lector Mascha Smit.

Wat houdt zijn project in?
Jasper ontwikkelde een waterstofinvesteringsselectiemodel zodat het mogelijk is waterstofinvesteringen (in een beginstadium) economisch door te rekenen en bedrijfseconomisch te beoordelen. Dit is belangrijk omdat het lastig is te bepalen wat een waterstofinvestering gaat kosten en opleveren. Het komt nog regelmatig voor dat de uitkomsten van zulke berekeningen te rooskleurig zijn. Gevolg is dat veel waterstofinvesteringen in een later stadium alsnog de eindstreep niet halen.

SEE, waterstofmoleculen

Wat moeten de studenten in de finale doen?

De studenten maken op dit moment een korte film waarin ze hun project presenteren. Op 17 juni beantwoorden ze via een liveverbinding vragen van de jury. De jury bekijkt welk project het breedst inzetbaar, meest innovatief en duurzaam is en houdt bovendien in de gaten of er een gezonde businesscase van te maken is. Het winnende team ontvangt een cheque van €3.000. De runner-up wint €2.000 en de 3e prijs bedraagt €1.000.

Wie zitten er in de jury?

De jury bestaat uit:

  • Annemarie Moezelaar-Vels, eigenaar DJM Bedrijfsdiensten
  • Carolina Wielinga, CFO BDR Thermea Group
  • Jeroen Joon, wethouder gemeente Apeldoorn en voorzitter Dagelijks Bestuur Cleantech regio Stedendriehoek

Wie organiseert dit event?

De Cleantech Battle wordt georganiseerd door de Cleantech Regio en wordt mede mogelijk gemaakt door Aventus en NewTechPark Apeldoorn.