Morele sensitiviteit verpleegkundigen

Wat houdt morele sensitiviteit als competentie van verpleegkunde-studenten in? Het is een kernbegrip in het opleidingsprofiel. In de stagepraktijk bestaat nog geen expliciete aandacht voor het omgaan met morele twijfels. Ankana Spekkink onderzoekt het verhelderen en integreren van de competentie.

102312 verpleegkundigen overleggen op de gang

Zorgethisch onderzoek

'Hoe kan morele sensitiviteit een goede plek krijgen in de ontwikkeling van studenten en binnen hun verpleegkundig handelen? Dat is voor mij als docent, mijn collega’s en de verpleegkundigen uit de stagepraktijk nu nog een zoektocht, ' zegt Ankana Spekkink. Zij is ethicus, onderzoeker bij het lectoraat Innovatie in de Care en docent Verpleegkunde bij de HAN.

Studenten Verpleegkunde ervaren wel morele twijfels, maar er gaat nauwelijks gerichte aandacht naar uit

Als onderzoeker specialiseert Ankana Spekkink zich in zorgethiek en Nursing Ethics aan de Universiteit voor Humanistiek. Voor de uitvoering van het onderzoek is aan haar -met ingang van 19 april 2021- een HAN-promotiebeurs toegekend.

Aandacht voor morele twijfels

'Ruimte voor handelen op basis van morele sensitiviteit is een cruciaal onderdeel om ook daadwerkelijk tot moreel goede zorgverlening te komen', vertelt Ankana Spekkink. 'Studenten ervaren wel morele twijfels, maar er gaat nog nauwelijks gerichte aandacht naar uit. Door kwalitatief onderzoek wil ik bijdragen aan ontwikkeling van empirisch gefundeerde kennis. Die kennis verduidelijkt en bevordert de aantoonbare bijdrage van morele sensitiviteit als onderdeel van de verpleegkundige zorgverlening.'

Integratie in onderwijs en stagepraktijk

De inzichten uit dit onderzoeksproject worden opgenomen in het (ethiek)onderwijs. Het bevorderen van de integratie van morele sensitiviteit binnen de stagepraktijk staat voorop. Hier wordt voor studenten, docenten en stagebegeleiders wat zij met dit kernbegrip kunnen en moeten in hun ontwikkeling tot verpleegkundig professional. De stagepraktijk is immers de plek waar studenten hun ethische competenties het meest kunnen ontwikkelen.

Opbouw onderzoek

Het onderzoeksproject bestaat uit 4 deelstudies:
  • Theoretische voorstudie. Wat houdt het begrip 'morele sensitiviteit' als onderdeel van het verpleegkundig handelen in? Wat is de bijdrage van morele sensitiviteit aan het verpleegkundig handelen?
  • Empirisch beschrijvende studie. Hoe komt morele sensitiviteit tot uiting binnen het handelen van verpleegkundigen en studenten in de praktijk?
  • Ontwerpstudie. Innovatieproject van 1,5 jaar voor empirisch onderzoek: hoe kan de integratie van morele sensitiviteit worden bevorderd?
  • Pilotstudie. Het door pilot study testen van het ontwerp uit fase 3 en het evalueren in de praktijk, binnen de 2 leerafdelingen in het innovatieproject. 

Uit de resultaten volgen aanbevelingen voor het aanpassen en verbeteren van het ontwerp. 

Verbeteren kwaliteit verpleegkundige zorg

Door morele sensitiviteit te onderzoeken binnen de intramurale verpleegkundige zorgverleningen sluit het onderzoek aan bij het lectoraat Innovatie in de Care  De kennis die het innovatieproject oplevert is zowel toepasbaar in het onderwijs als in het werkveld van verpleegkundigen. Het verhelderen van de betekenis, het concreet ontwikkelen van en het integreren van morele sensitiviteit binnen het handelen van verpleegkundigen heeft een gericht doel: het verbeteren van de kwaliteit van verpleegkundige zorg.

Meer informatie?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met onderzoeker Ankana Spekkink en stuur een mailbericht aan: