Minister van Engelshoven spreekt studenten Financieel Management

Hoe is het om te studeren in coronatijd? Dat wil de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, vooral weten van studenten, op donderdag 8 april. Ze was een halfuur aanwezig bij de online leergemeenschap Future Proof Financial van de Academie Financieel Economisch Management.

32088 studenten samenwerken, college, les, klas, project, lachen, economie, finance and control, fc

Leergemeenschap

De leergemeenschap die de minister bezocht, bestaat uit 4e-jaarsstudenten en docenten van de opleidingen Accountancy, Finance & Control (Bedrijfseconomie) en Finance, Tax and Advice. Ze werken samen aan actuele praktijkvraagstukken uit het werkveld. Hierbij wordt niet alleen naar de economische waarde gekeken.

Ecologische en sociale waarden

"Als Future Proof Financial ontwikkelen we ook oog voor ecologische en sociale waarden. Daarmee bereiden we ons voor op uitdagingen van de toekomst”, was het antwoord van 1 van de studenten toen de minister wilde weten waar de leergemeenschap voor staat. “En de combinatie van 3 opleidingen werkt heel verbredend voor je blik”, aldus een andere student.

Dagelijks contact

“Juist in deze coronatijd plukken we de vruchten van deze leergemeenschap”, vond weer een ander. “We hebben vrijwel dagelijks contact met ons groepje, met docenten of met de werkveldpartners. Ik zie dit als een voorrecht!”

281916 Nieuwsbericht. Ingrid van Engelshoven. Future proof financial. AFEM
minister Ingrid van Engelshoven

Let op elkaar

Natuurlijk, het mooist zou zijn: weer colleges op school, echte diploma-uitreikingen en elkaar live kunnen ontmoeten. De minister vertelde over hoe hard eraan gewerkt wordt om dit weer mogelijk te maken. Tenslotte drukte ze de studenten op het hart: “Zie naar elkaar om in deze tijd, laat niemand verpieteren op een zolderkamer.”

Tegemoetkomende maatregelen

Studenten wilden vooral weten welke maatregelen voor hun van belang zijn. De minister reageerde hierop door te vertellen hoe de overheid tegemoetkomt aan de moeilijkheden die studenten ervaren in coronatijd.