Interactief aan de slag met 'Beeldvorming en Fotografie’

Op 19 november 2020 vond de inspiratiesessie Photovoice gegeven door Karine Versluis plaats. Met de deelnemers ging ze interactief aan de slag rondom het thema "Beeldvorming en Fotografie".

33534 communication multimedia design fotoshoot camera

Karine Versluis is na haar SPH-opleiding in de wereld van de fotografie gedoken en heeft een keur aan fotografieprojecten op haar naam staan. Daarnaast is ze een gecertificeerde opvoeder en facilitator die is opgeleid door PhotoVoice UK.

In de workshop stond Photovoice centraal. Photovoice is een kwalitatieve (participatieve) onderzoeksmethode om door middel van fotografie de werkelijkheid te documenteren en weer te geven. Het kan worden gebruikt als monitoring- of evaluatietool, als onderzoeks- of belangenbehartiging instrument, of als bewustmakings- en empowerment instrument.

Tijdens de workshop zijn de deelnemers actief betrokken geweest op het gebied van fotografie en beeldvorming. Waarbij zowel de rol van de beeldmakers als de rol van de kijker centraal stond. Hiermee is ingezoomd op de verhouding tussen het gebruik van beeld en het effect ervan op beeldvorming. Karine heeft ervoor gezorgd dat de workshop een hulpmiddel is om mensen te verbinden en nieuwe verhalen te creëren.

Het Centre for Creativity host nog meer evenementen, waaronder andere inspiratiesessies! Wil je weten wanneer de volgende sessie plaats neemt? Volg de website.