Graag ga ik het gesprek aan!

Henriëtta Joosten vertelt over haar start als associate lector Financial Ethics bij de HAN.

Henrietta Joosten ass lector

Een rol voor het hbo

“Ik kan enorm genieten van de gedachtenrijkdom van filosofen, de oude en ook van de hedendaagse. En dan er met anderen over praten, diepgang krijgen in het gesprek en zo te ontdekken ‘wat raakt jou, wat raakt mij?’” Henriëtta Joosten (51) heeft duidelijk plezier in haar vak en met hetzelfde plezier is ze als associate lector Financial Ethics begonnen bij het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN. Daarmee volgt ze Aloy Soppe op, die voor de zomer met pensioen ging.

Onbekend met het onderwijs is Henriëtta zeker niet. Ruim 20 jaar werkte ze aan De Haagse Hogeschool, als docent en onderzoeker. Haar achtergrond: Bedrijfskunde en Wijsbegeerte. Beide studies volgde ze aan de Erasmus Universiteit en ze promoveerde er in de Wijsbegeerte.

Henriëtta: “De verantwoordelijkheid die het hbo heeft ten opzichte van de samenleving, daarvan ben ik overtuigd. Het hbo, met al z’n kennis, móet zich in de publieke sfeer begeven, meedenken en zich uitspreken over hoe we de samenleving vormgeven, hoe we de menselijkheid kunnen bewaken. Het gesprek daarover voeren en voeden.”

Henrietta Joosten ass lector

Zo concreet mogelijk

“Of studenten zijn te interesseren voor filosofie en ethiek? Ik maak het zo concreet mogelijk. Ik laat ze bijvoorbeeld kennismaken met een AI-tool die sollicitanten selecteert. Grote bedrijven maken er gebruik van en de kans is groot de studenten in hun toekomstige baan dit soort tools mee-ontwikkelen. En wat blijkt? Bij toepassing zou een deel van de klas niet opgeroepen worden voor het gesprek voor de op zich passende functie. Bij voorbaat uitgesloten! Dát schuurt, dat voelen ze. Dan wordt het ongemakkelijk en daar begint het!”

“Veel bedrijven zijn momenteel bezig met een transitie naar duurzaamheid. Ik wil een stap verder gaan, of nee, ik spreek liever over transformatie.” Transformatie? Als niet-filosoof-zijnde kijk ik Henriëtta vragend aan. “Ja, transformatie is een wezenlijk ander proces. Transitie naar duurzaamheid kan vrij technisch zijn en het is altijd doel- en oplossingsgericht. Waar je heengaat is bekend. Bij transformatie ligt dat veel opener. Je weet nog niet precies waar je uitkomt. En dat vraagt dus heel andere dingen van ons.”

Met collega's, studenten en bedrijven

“Het gedachtengoed van de twintigste-eeuwse filosoof Hannah Arendt inspireert me enorm en in mijn laatste publicatie bouw ik voort op haar werk. Arendt onderscheidt drie manieren waarop we acteren: het arbeiden (om in leven te blijven), het werken (dingen maken waarmee we de samenleving inrichten) en tenslotte de derde pijler: het handelen en het spreken. Dat is waar we als mens tevoorschijn komen: we spreken ons uit van mens tot mens. Daar is de ruimte voor bezinning, een pas op de plaats, voor het opnieuw betekenis geven aan dingen. Ik zou het heel mooi vinden om hierover het gesprek aan te gaan met collega’s, studenten en ook met mensen uit de bedrijven waarmee we samenwerken.”