Mannen op de Pabo

De HAN is goed op weg als het gaat om de hoeveelheid meesters die we opleiden. Van de eerstejaars in Nijmegen is bijvoorbeeld bijna 29% man en van de tweedejaars in Arnhem is dat zelfs 41%. Dat was een paar jaar geleden echt wel anders en we zijn blij een diversere groep van basisschoolleerkrachten op te leiden samen met en voor de basisscholen in de regio.

33113 Kinderen met meester achter Ipad

Dit jaar wordt door de Tweede Kamer een wetsvoorstel behandeld waardoor het vanaf schooljaar 2022-2023 voor Pabo-opleidingen mogelijk wordt speciale diploma's uit te reiken gericht op het 'jonge kind' of op het 'oudere kind'. Pabo's mogen in de toekomst dan hun diploma's dus splitsen naar leeftijdsgroep op de basisschool. Daardoor zouden meer mannen voor het vak van leraar kiezen, is het idee, aangezien hun gemiddelde voorkeur uitgaat naar het oudere kind.

Maar is dat wel zo? Gaat deze diplomasplitsing de sleutel zijn naar 'meer mannen voor de klas'? Of is het grote aantal mannelijke Pabo-studenten te verklaren doordat er bijvoorbeeld een zeer actieve studievereniging Meesterlijk is, dat we samenwerken met Arnhem Meestert, dat we veel verschillende opleidingen bieden waarmee je het Pabo-diploma kunt behalen en dat we een iXperium bieden waarmee we intensief aandacht besteden aan lesgeven met ICT?

Wouter Duim, docent bij de Pabo, maakt zich al jaren hard voor behoud en uitbreiding van het aantal meesters in het basisonderwijs. Hij deelt zijn visie op dit onderwerp in het artikel 'Door apart Pabo-diploma meer mannen voor de klas?' op SAM

Kom kennismaken

Interesse in de deeltijd Pabo of Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (AD Pep)? Doe dan mee met de online Open Avond op 10 maart.

Wil je kennismaken met de voltijd Pabo van de HAN, onze academische Pabo of onze opleiding Pabo-ALO (Dubbele bachelor)? Kom dan op 27 maart naar de online Open Dag