Samenwerking versterken op het gebied van innovatie

Het Centre of Expertise (CoE) Sneller Herstel heeft op het gebied van onderwijs en onderzoek al een hechte band met regionale partners. Om nóg meer voor elkaar te kunnen betekenen op het gebied van revalidatie gaat het CoE zich richten op innovatie.

33006 meter om enkel heen

Denk aan veranderingen van routines van professionals, anders behandelen en inzetten van technologie. Om hieraan bij te dragen heeft de HAN 7 innovatieve docent-onderzoekers aangesteld: Ton Satink, Joost Seeger, Niki Stolwijk, Hans Kerstens, Sandra Jellema, Koen Dortmans en Barbara van der Meij. Deze innovatoren gaan 1 dag per week bij een instelling het innovatieve vermogen op het gebied van revalidatie vergroten.

Skills van een innovator

Programmacoördinator Ivo Hendriks licht toe: “Hiermee kunnen we de bestaande samenwerking met instellingen en partners in de regio versterken en de impact van de HAN op maatschappelijke vraagstukken vergroten. Daarin trekken onze innovatoren natuurlijk samen op met professionals van deze instellingen. Maar ook starten we een gezamenlijk ontwikkelprogramma over innovatie:  ‘over welke skills moet een innovator beschikken en welke innovatieprocessen leiden tot succes?’ 

Op weg naar impact

Het lectoraat Innovatie in de Publieke sector, de Master Neurorevalidatie en innovatie en het HAN zwaartepunt Smart Region ontwikkelen dit programma. Zo gaan ze samen op weg naar impact. 

Meer weten

Neem voor meer informatie contact op met de programmacoördinatoren Roos van der Hoek of Ivo Hendriks.