Toekenning financiering 6 HAN-projecten zwaartepunt Health

Iedereen heeft recht op goede gezondheid en toegankelijke gezondheidszorg. Ook in Nederland bestaan grote verschillen in levensverwachting en ervaren gezondheid die samenhangen met sociaal-economische omstandigheden. Het verkleinen van deze gezondheidsverschillen; dat is de focus van Health. Voor 2019 is aan 6 HAN-projecten financiering toegekend vanuit dit zwaartepunt.


Oproep voor projectvoorstellen

Het zwaartepunt had eerder een interne oproep voor projectvoorstellen uitgezet voor het doorontwikkelen van bestaande initiatieven of lopende onderzoeken, passend bij de focus van Health. Er kwamen maar liefst 15 projectvoorstellen binnen op de oproep.

Voor de beoordeling van de voorstellen zat een expert in gezondheidsverschillen Maria van den Muijsenbergh (bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit, Radboudumc) in de commissie.

Onderzoek en onderwijs

De gehonoreerde 6 projecten voldeden aan alle criteria en passen goed in de 3 programmalijnen: Gezond kunnen leven, Werken aan herstel en Leven met een chronische ziekte of beperking. Hieronder staan de projecten toegelicht.

Door deze projecten komt een kwetsbare groep mensen (lage sociaal-economische status, SES*) in beeld bij onderzoek dat we doen en innovaties die we ontwikkelen. Via het onderwijs komt de kennis terecht bij de grote groep professionals die we opleiden voor onze regio. Zo doen we als HAN nog steeds waar we goed in zijn, alleen heeft een grotere groep mensen daar baat bij.

Projecten

Communicatie als sleutel naar een effectieve fysiotherapeutische behandeling

Door dit onderzoek en de onderwijsmethode die ontwikkeld wordt leren fysiotherapeuten in hun communicatie beter aan te sluiten op mensen met een lage SES.

Van: lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen

Succesvol ouder worden in de zorg en welzijn

Dit onderzoek ontwikkelt het programma ‘succesvol ouder worden’ waarin kwetsbare zorgprofessionals (ouder, lage SES, met mantelzorgtaken) concrete handvatten krijgen in het realiseren van eigen regie op het werk om duurzaam inzetbaar te zijn.

Van: Lectoraat Human Resource Management en Lectoraat Arbeid & Gezondheid

De mentaal gezonde zaak

Dit onderzoek gaat om de doorontwikkeling van een arbeidsdeskundige handreiking voor werkgevers in de omgang met werknemers met een lage SES en psychische problemen. Het geeft inzicht in factoren die aan het werk blijven van deze werknemers beïnvloeden en ondersteuningsbehoeften van zowel werkgevers als werknemers.

Van: Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

PICS is niet niks: familieparticipatie op Intensive Care

Dit onderzoek maakt een bestaande tool om naasten te betrekken in zorg voor intensive care patiënten, geschikt voor mensen met een lage SES, laaggeletterdheid en een migrantenachtergrond. De tool is erop gericht post-intensivecare-syndroom (PICS) te voorkomen bij zowel patiënten als hun naasten.

Van: Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Ontwikkeling van een ondersteuningsprogramma voor zorgnetwerken van kwetsbare thuiswonende ouderen

Een lopend onderzoek naar het ontwikkelen van een ondersteuningsprogramma voor zorgnetwerken van thuiswonende ouderen wordt uitgebreid door specifiek aandacht te besteden aan ouderen met een lage SES.

Van: Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening en Lectoraat Innovatie in de Care / Lectoraat Technologie voor Gezondheid.

Handig2

Dit betreft een onderzoek naar de meest passende methode om bij migranten met lichte tot milde dementie en hun mantelzorg, succesvol technologie in te kunnen zetten. Dit resulteert in een toolkit met als doel: langer thuis blijven wonen met behoud van eigen regie.

Van: Lectoraat Innovatie in de Care / Lectoraat Technologie voor Gezondheid.

Sociaal Economische Status (SES*)

SES staat voor Sociaal Economische Status. In vergelijking met mensen met een hoge SES leven mensen met een lage SES gemiddeld 6 jaar korter en hebben ze 15 jaar minder gezonde levensverwachting. De groep mensen met een lage SES bestaat uit mensen met een laag opleidingsniveau, een laag inkomen en omvat een grote groep migranten en mensen die laaggeletterd zijn.