Provinciale injectie testcentrum SPC voor slim en schoon produceren

Als onderdeel van "Smart Industry" heeft de provincie Gelderland een startkapitaal van € 200.000,- toegezegd aan een nieuw testcentrum voor slim en schoon produceren. HAN Automotive Research heeft dit idee ontwikkeld samen met een aantal bekende firma’s, zoals Hollander Techniek, DSM, Siemens, EDAG, Firestone, Qing, Vink, IRSA en vele anderen. De focus ligt op lichtgewicht componenten voor met name de automotive industrie. Aspecten als continue productie (24/7), massaproductie van composieten, Internet of Things (IoT) en Big Data zullen daarbij aan bod komen.

studenten kijken en wijzen naar robot

Wisselwerking tussen studenten en automotive branche

Gelders gedeputeerde Michiel Scheffer (verantwoordelijk voor economie, innovatie) kwam maandagavond 29 oktober persoonlijk naar HAN Automotive Research in Arnhem om de toezegging van het startkapitaal toe te lichten. Hij vindt het heel belangrijk dat onderwijs onderdeel uitmaakt van het nieuwe testcentrum.

Scheffer: 'De studenten kunnen zich binnen dit centrum nieuwe technieken nog beter eigenmaken, omdat ze zich ook kunnen laten voeden door de kennis van de deelnemende bedrijven. Studenten leren bijvoorbeeld hoe je de berekeningen doet, hoe je de eigenschappen modelleert en hoe je reparaties uitvoert. Dit levert weer nieuwe kennis op, wat voor de bedrijven ook andere inzichten kan opleveren.'

Smart Production Centre

Verschillende studierichtingen en lectoraten binnen de HAN doen mee vanuit verschillende invalshoeken, zoals engineering, design, logistiek, ict, communicatie en management. Dit nieuwe ontwikkel- en testcentrum krijgt als naam Smart Production Centre for Advanced Automotive Applications (SPC).

‘In Gelderland is er voor de maakindustrie een beperkt aantal “Shared Facilities” beschikbaar. Mede hierom is dit SPC een aanwinst voor de (Gelderse) maakindustrie’, vertelt Peter Verschut, senior projectmanager bij HAN Automotive Research, enthousiast. Vanaf het 1ste uur is hij al betrokken bij dit initiatief. ‘Het SPC past in het provinciale innovatiebeleid om het vestigingsklimaat te versterken met voorzieningen die de Gelderse mkb-industrie ondersteunt bij het slimmer en schoner produceren.’

Gedeelde faciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven passen daar heel goed in, meent Verschut. ‘Lectoren, docenten en studenten gaan in het nieuwe testcentrum samen met het bedrijfsleven ontdekken welke mogelijkheden er zijn en welke juist niet. Hier leren ze van elkaar en zo wordt praktijkgerichte lesstof over de smartindustrie ontwikkeld. In de samenwerking zullen de partners kennis, kosten en risico’s gaan delen.’

Smart Cell voor winstgevend productieproces

Binnen het testcentrum komt een “Smart Cell” om bedrijven de kans te geven sneller over te gaan op volledig geautomatiseerde productie.

Verschut: ‘De techniek is hierin leidend, maar er wordt wel nagedacht over wat je moet realiseren om tot een goed lopend en winstgevend productieproces te komen. Hoe neem je mensen hierin mee en welk businessmodel past in het totaal plaatje?’

Technisch personeel omscholen en ander business model

Anne-Marie Haanstra, programmamanager Onderzoek van het HAN Kenniscentrum Business Development & Co-creation, legt uit dat partners via dit idee geavanceerde apparatuur, machines en kennis inbrengen, zodat innovatieve producten op basis van nieuwe, lichtgewicht materialen (composieten) kunnen worden gemaakt voor bijvoorbeeld de automotive industrie.

‘Maar we zoeken ook naar de meerwaarde. Hoe scholen we technisch personeel om naar nieuwe manieren van werken. Vervolgens denken we met elkaar na over vernieuwende businessmodellen, die duurzaam en ook nog voldoende winstgevend kunnen zijn.’

Circulaire en duurzaamheids-principes

HAN-lector Bram Veenhuizen van HAN Automotive Research vindt dit een belangrijke stap vooruit. ‘In het productieproces wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met circulaire en duurzaamheids-principes; zoals de recyclebaarheid van thermoplastische composieten en het terugwinnen of verminderen van energie bij productie.’

Opleidingstrajecten gekoppeld aan het testcentrum

In samenwerking met de HAN, andere hbo-scholen, ROC’s en Technische Universiteiten zullen ook opleidingstrajecten worden gekoppeld aan het centrum. Studenten en medewerkers van bedrijven leren zo hun vaardigheden te vergroten.

Het ligt in de bedoeling om voor eind 2018 te starten. In totaal worden de totale kosten over 3 jaar begroot op € 3 tot 4 miljoen.