NVMO Onderwijsinnovatieprijs nominatie Masterkliniek Mondzorgkunde en Tandheelkunde

In de Masterkliniek/Student-Run-Dental-Clinic (SRDC) werken studenten van de opleidingen Mondzorgkunde van de HAN en Tandheelkunde van het Radboudumc samen in patiëntbehandelingen als voorbereiding op hun toekomstige beroepspraktijk. Ze leren effectief professioneel samenwerken met het oog op een betere zorg voor de patiënt.

docent kijkt mee tijdens praktijk oefening

Entrusted Professional Activities

De Nijmeegse Masterkliniek is wereldwijd de eerste authentieke interprofessionele klinische leer/-werkomgeving waarin:

  • studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde samen leren, werken en zorg dragen voor een vaste groep patiënten gedurende een periode van meerdere jaren.
  • studenten gestimuleerd worden tot zelfsturend leren door Entrusted Professional Activities (EPAs): in een veilige leeromgeving kritisch leren zijn op hun eigen handelen.
  • klassieke jaargroepen Master Tandheelkunde verlaten zijn ten gunste van een doorlopende leerlijn.

Het samenwerkingsverband in de leer/-werkomgeving voorziet in:

  • aangrijpingspunten voor modernisering van tandheelkundig/mondzorgkundig onderwijs in andere faculteiten.
  • voorbeelden voor de introductie van interprofessioneel onderwijs in andere medische en paramedische opleidingen.

Nieuwe visies op leren in netwerken en 'skill mix'

Aan de Masterkliniek zijn ook 3 onderwijskundige promotietrajecten verbonden. Ria Kersbergen is HAN-docent Mondzorgkunde en onderzoeker bij het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening. Zij is op 1 februari 2019 in het samenwerkingsverband gestart met het onderzoek 'Interprofessioneel opleiden voor samenwerking in een SRDC en in de beroepspraktijk met nieuwe professionele rollen'.
 
In de Masterkliniek gaat het om samenwerken in opleiden met de SRDC als praktijksetting en om het uitvoeren van onderzoek. De combinatie vormt de basis voor het ontwikkelen van nieuwe visies op leren in netwerken en op de 'skill mix': een optimale inzet van professionals in de gezondheidszorg.

Nominatie Beste Onderwijsinnovatieprijs 2019

De doelstelling van NVMO is het bevorderen van ontwikkeling en onderzoek van onderwijs. De toekenning van de Beste Onderwijsinnovatie 2019 aan 1 van de 3 genomineerde projecten wordt bekendgemaakt tijdens het NVMO congres op 21-22 november.