HAN-lector Annet de Lange benoemd op bijzondere leerstoel Open Universiteit

Dr. Annet de Lange is per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden op het werk’ aan de Open Universiteit (OU). De HAN heeft deze leerstoel ingesteld en ondergebracht bij de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie bij de OU.

portret Annet de Lange

Duurzame inzetbaarheid

Annet de Lange focust op psychologische mechanismen die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, zoals werkvermogen, competenties, zelfmanagement, eigenaarschap en de motivatie van werkenden tot aan hun (uitgestelde) pensioen. Hiervoor zal ze wetenschappelijk (praktijk-)onderzoek initiëren en uitwerken en als ambassadeur van dit specialisme optreden.

Werkvermogen en motivatie

Veel studenten aan de OU zijn hoger opgeleiden in bedrijven en organisaties die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het is interessant om te onderzoeken hoe mensen hun werkvermogen en motivatie op peil kunnen houden als ze ouder worden en de organisatie snel verandert, welke psychologische processen hieraan ten grondslag liggen en uiteindelijk wat dat betekent voor bedrijven, onderwijsinstellingen, overheid en de rest van de samenleving.

Effectieve zelfmanagement strategieën

'Succesvol ouder worden op het werk vergt effectieve zelfmanagement strategieën op het werk over de levensloop heen. Via deze leerstoel kan ik op basis van wetenschappelijke theorieën en (praktijkgericht) onderzoek belangrijke nieuwe psychologische handvatten en interventies ontwikkelen om werkenden te ondersteunen in het duurzaam inzetbaar zijn en blijven op het werk,' aldus Annet de Lange.

Ambassadeur

Annet de Lange zal als ambassadeur de wetenschappelijke inzichten van succesvol ouder worden op het werk delen met het werkveld. Ze maakt een vertaalslag van prangende management- en arbeidsmarktvraagstukken inzake ouder wordende werknemers naar de wetenschap, en omgekeerd vertaalt zij beschikbare kennis en inzichten op dit gebied in handzame informatie en interventies voor de praktijk.

Over Annet de Lange

Annet de Lange is ook lector Human Resource Management bij de HAN en heeft de eretitel van ‘visiting professor’ toegekend gekregen door de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Stavanger en Trondheim in Noorwegen.

Open Universiteit en de vakgroep vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie

Het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie bij de OU in Heerlen speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van onderwijs en de professionalisering van docenten. Het onderzoeksprogramma van de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie, waartoe de leerstoel behoort, richt zich op de expliciete en impliciete strategieën die werkenden gebruiken om zich aan te passen in een snel veranderende arbeidsmarkt. Hierbij wordt gekeken naar aanpassing van de werkomgeving, emoties en welzijn, zelfregie en duurzame inzetbaarheid.