Als leraar je professionele ruimte vergroten?

Leraren weten hoe moeilijk het kan zijn om bewuste pedagogische keuzes te maken en invloed uit te oefenen in klas of school. De werkdruk is hoog en de taken talrijk. Hoe houd je als leraar dan nog de regie in je beroep? En hoe kun je die vergroten voor meer plezier in je werk?

studenten in klas lokaal

Lector Helma Oolbekkink-Marchand onderzoekt ‘de brede professionaliteit’ van leraren. ‘Wat mij interesseert is hoe de docent professionele ruimte kan benutten, als professional en degene die de regie heeft. Wat ik wil is meer stuurkracht voor leraren.’

Stuurkracht in onderwijs maken we samen

Op het online platform Script! ging Helma eerder dit jaar in gesprek met Jos Hulsker van Vereniging Middelbaar Onderwijs. Het gesprek leverde mooie inzichten op. Jos: ‘Relatie-bewustzijn, het besef dat je samen meer bereikt, is onontbeerlijk voor het ontwikkelen van stuurkracht.’ Wil je het hele gesprek lezen of downloaden? Ga naar de Script-dialoog Samen stuurkracht ontwikkelen.

Zonder onderzoek gaat het niet

Onderwijsonderzoek helpt scholen zich continu te verbeteren. Kennis over wat wel, en over wat juist niet werkt in de klas en de zoektocht daarnaar is een bron van inspiratie voor professionele leraren en kan betekenis hebben voor de innovatiekracht van scholen. Nieuwsgierig naar Helma’s inzichten op dit terrein?
Bekijk de talk Vijf inzichten om onderwijs aan onderzoek te verbinden.

Over Script!

Het platform Script! Is ontwikkeld door Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Zij stellen dat van én met elkaar leren voorwaarde is voor goed onderwijs. Een platform waar onderwijsonderzoekers hun kennis kunnen delen met docenten en bestuurders is dan een logische keus.