Energieprojecten HAN bekroond

Tweemaal in de roos! Het HAN-project HYDROVA won de 2e prijs en het project CONSOLE ontving de publieksprijs bij de RAAK-awards 2020. HYDROVA ontwikkelt kleinschalige toepassingen van waterstoftechnologie, terwijl CONSOLE focust op een super-zonnewering voor koele (studenten)kamers die wel worden verlicht.

winnaars RAAK award 2020

De lectoraten Duurzame Energie en Automotive Research hebben, samen met studenten, docenten en bedrijven, gewerkt aan deze ontwikkelingen.

De jury vindt dat het HYDROVA-project "een stevige basis heeft neergezet voor een blijvende en structurele samenwerking tussen het onderzoek en onderwijs van de HAN en het bedrijfsleven, op het thema waterstof." Een thema dat de komende jaren een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie, geeft de jury aan.

HYDROVA krijgt met deze prijs een stimulans van € 5.000,- waarmee voortgebouwd kan worden op eerder opgedane kennis. Belangrijk voor een toekomst met schone energie.

Energietransitie

Waterstoftechnologie speelt een belangrijke rol in de schone energietransitie. Onderzoekers van de HAN-lectoraten Duurzame Energie en Automotive Research hebben in dit HYDROVA-project laten zien dat de technische ontwikkeling van waterstof-brandstofcelsystemen doorgaans haalbaar is, maar dat deze vaak per toepassing ontwikkeld moet worden. Bovendien zijn de kosten nog te hoog. Daarom ontwikkelde de onderzoekers eigen modulaire systemen en modellen die bijdragen aan een snellere en betaalbare uitrol.

Warmte en elektriciteit

Simpel gezegd werkt het zo: uit (groene) stroom en water kun je makkelijk waterstof (H2) maken. Dat is een gas waarin je energie kunt opslaan en bewaren. Als je de energie nodig hebt, voeg je het gas in een brandstofcelsysteem weer samen met zuurstof. Er komt dan heel veel energie vrij in de vorm van warmte en elektriciteit. Daar kun je huizen en installaties in fabrieken mee verwarmen, auto’s op laten rijden of je kunt het als stroom gebruiken. De kunst is om alles goed af te stellen en toepassingen haalbaar en economisch rendabel te maken.

Toepassingen waterstoftechnologie

De lectoraten, met projectleiders Wybe Kerkhof en Mascha Smit, hebben samen met studenten, docenten en bedrijven gewerkt aan kleinschalige toepassingen van waterstoftechnologie. Denk aan testopstellingen, ontwikkeling van systeemontwerpen, numerieke modellen en haalbaarheidsstudies. De studenten komen van verschillende hbo-opleidingen:

  • Automotive
  • Werktuigbouwkunde
  • Industrieel Product Ontwerpen
  • Elektrotechniek
  • Embedded Systems Engineering
  • Commerciële Economie

Wybe Kerkhof: “Onderzoekers en studenten van de HAN hielpen bedrijven met projecten door het ontwikkelen en testen van systemen en uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Is het economisch rendabel om energie uit zonnepanelen tijdelijk in waterstof op te slaan voor het later verwarmen van huisjes op een vakantiepark? Kunnen we elektrische accu’s van heftrucks vervangen door energie uit waterstof zodat de heftrucks niet meer 8 uur aan een oplader hoeven? Gas ‘tankt’ veel sneller, maar het systeem moet wel betrouwbaar zijn”, schetst Kerkhof de dilemma’s.

Transparant informatie delen

HYDROVA brengt de verschillende regionale partijen en bedrijven bijeen die met waterstof ‘bezig zijn’. Dat maakt het project sterk, vindt de projectleider: “Bedrijven vonden het heel waardevol om binnen het project in alle openheid informatie te delen. Ze zaten niet in elkaars vaarwater, maar deelden ervaringen met gelijkgezinden; allemaal met de neus dezelfde kant op. Dat maakt het zo mooi.”

Kerkhof denkt dat met HYDROVA een zaadje is geplant voor de ontwikkeling van de waterstoftechnologie in deze regio. “Waterstof is niet dé oplossing; het is een oplossing. Het gaat deel uitmaken van een veel breder energiepallet dan we nu hebben. We staan nog maar aan het begin van de mogelijkheden.”

CONSOLE

Voor het project CONSOLE, CONcentrated SOLar Energy, ontwikkelde projectleider Leon Bunthof, samen met onderzoekers, studenten, docenten en het bedrijfsleven, slimme systemen die zonlicht achter of in glas efficiënt opvangen voor elektriciteit en warmte, en tegelijk het felste zonlicht buiten houden. Gevolg? Het binnenklimaat blijft koel.

“Een soort super-zonwering”, zegt Bunthof, “waarbij duurzame energie wordt opgewekt en alleen zacht daglicht naar binnen kan, waardoor minder energieverslindende airco’s nodig zijn. Die multifunctionaliteit maakt onze systemen uniek.”

Nog meer weten over de projecten?