Raak-awards 2020: 2 nominaties voor de HAN

Er zijn 2 onderzoeksprojecten van de HAN genomineerd voor een RAAK-award, de prijs voor het beste praktijkgericht onderzoek. De jury kijkt daarbij naar projecten die relevant zijn voor, en doorwerken in, onderwijs en de praktijk. Ook wordt gekeken hoe innovatief het onderzoek is.

Lenzen Project Console

Het Lectoraat Duurzame Energie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is de trekker van alle 2 projecten. ‘Super trots’, zijn de woorden van Mascha Smit, lector Duurzame Energie. ‘Een mooie waardering voor het werk dat we in het lectoraat samen verzetten’. En ook een bevestiging dat we met de juiste dingen bezig zijn’. Voor het lectoraat een stimulans om niet stil te gaan staan, maar vooral actief vanuit het onderzoek met het werkveld en het onderwijs samen aan de slag te blijven. Het project Hydrova heeft inmiddels een vervolg in het RAAK-MKB project Enowatts.

De genomineerde onderzoeksprojecten van de HAN zijn Console: Ontwikkeling van geconcentreerde zonne-energiesystemen voor commerciële toepassingen en HYDROVA: Validatie van brandstofcelsystemen voor toepassing binnen de duurzame energievoorziening.

Project: Console

Op steeds meer plekken verschijnen zonnepanelen en windparken, industrie gaat steeds duurzamer om met het (her)gebruik van energiestromen en gasverwarming wordt vervangen door schonere oplossingen. Sommige sectoren staan echter nog voor een uitdagen. Twee van hen zijn de bebouwde omgeving en de glastuinbouw. Daar richt het project Console zich op.

Onderzoekers werkten met studenten en het bedrijfsleven aan innovatieve en transparante systemen voor zonnestroom en -warmte. Toepassingen voor gebruik achter of in plaats van glas. Op deze manier kunnen onder andere serres, glasdaken en glazen kantoorwanden meer duurzame energie leveren. Zie het als een soort super-zonwering!

Lenzen Project Console

Project: HYDROVA

Waterstoftechnologie is belangrijk voor energietransitie. De technische ontwikkeling van waterstof-brandstofcelsystemen is mogelijk, maar moet vaak nog per toepassing worden ontwikkeld. In het project HYDROVA ontwikkelden onderzoekers en studenten van de HAN eigen modulaire systemen en modellen die bijdragen aan een snellere en betaalbare uitrol. De onderzoekers, studenten en een breed praktijknetwerk werkten in het HAN H2Lab aan kleinschalige toepassingen van waterstoftechnologie, bijvoorbeeld testopstellingen, ontwikkeling van systeemontwerpen en numerieke modellen. Het project is een stevige basis voor een blijvende samenwerking op het gebied van waterstof tussen onderzoek, onderwijs van de HAN en het bedrijfsleven.

Project HYDROVA

Award-uitreiking

De prijsuitreiking van de RAAK-award vindt plaats op 19 november 2020. De projectleiders krijgen hiervoor de kans in een pitch aan de jury te vertellen waarom hun onderzoek de RAAK-award verdient. Ook volgt een gesprek met de jury, waarna de winnaar(s) worden bepaald.