De expertisegroep Didactiek levert handige publicatie op voor de lerarenopleidingen

Een enthousiaste groep van de Academie Educatie vormt sinds 2017 het expertisegebied 'didactiek'. Na 3 jaar onderzoek is er nu een handige publicatie voor de lerarenopleidingen.

studenten in klas docent staat voor de klas

Doelstelling van de werkgroep is om expertise ‘in de driehoek voor de driehoek’ te ont­wikkelen. Daarmee wordt bedoeld dat onderwijs op de lerarenopleiding, werkplekervaringen in VO en mbo én onderzoek bij elkaar worden gebracht rondom een didactisch thema dat voor studenten, lerarenopleiders en werkplekbegeleiders zinvol en herkenbaar is. 

Wat het opleverde

In 2017 is de groep gestart met het ontsluiten van die kennis en het ontwikkelen van materialen rondom de begeleiding van de vakdidactische ontwikkeling van studenten aan de lerarenopleidingen. Binnen dit thema zijn onder meer

  • gesprekken gevoerd met HAN studenten over hoe hun vakdidactische ontwikkeling is begeleid;
  • gesprekken gevoerd met collega’s uit het werkveld;
  • vakdidactische conferenties georganiseerd en;
  • vakdidactische gesprekstools ontwikkeld.

Publicatie en gesprekstools

Het resultaat van het project is nu terug te vinden in de publicatie 'Vakdidactische Ontwikkelingen van Studenten, Gesprekken, Conferentie en Tools'. Daarnaast zijn er voor verschillende lerarenopleidingen gesprekstools ontwikkeld die zullen worden opgenomen als onderdeel van de scholing van werkplekbegeleiders. Deze zijn terug te vinden op de website van Bureau Extern.

Roel Grol: “We ontwikkelden onder meer een aantal praktische tools, gericht op het ondersteunen van gesprekken over de vakdidactische ontwikkeling van studenten op de werkplek én op de lerarenopleiding.”

Werkplekbegeleiding

Werkplekbegeleiders kunnen de tools gebruiken om in gesprek te treden met studenten over hun vakdidactische ontwikkeling, of als manier om naar de eigen lesvoorbereidingen te kijken met collega’s. Ze kunnen met opleiders in gesprek over vakdidactiek en suggesties doen voor doorontwikkeling van de bestaande tools. Daarnaast zal de lestool onderdeel worden van module 5 van de nieuwe cursus voor werkplekbegeleiders.

Binnen de expertisegroep Didactiek wordt komend jaar waarschijnlijk gewerkt aan de doorontwikkeling van bestaande en ontwikkeling van nieuwe gesprekstools. Collega’s van opleidingen, studenten en het werkveld zijn daar doorgaans bij betrokken, omdat het proces er een van co-creatie is.

Meer informatie

Wil je meer weten over het project of over de materialen? Neem dan contact op met éen van onderstaande projectleden:

Roel Grol: roel.grol@han.nl
Mariska Gootzen: mariska.gootzen@han.nl
Loek Nieuwenhuis: loek.nieuwenhuis@han.nl