logo HANOpen Dagen Voltijd

Dubbele lerarenopleiding Pabo & ALO

De HAN biedt de Dubbele lerarenopleiding Pabo (Lerarenopleiding basisonderwijs) & ALO (Leraar Lichamelijke Opvoeding) aan. Een bijzonder traject waarin je 2 opleidingen tegelijk volgt. Na 5 jaar heb je 2 diploma’s op zak! 

Je haalt 2 diploma’s

In een uniek traject van 5 jaar doe je 2 hbo-opleidingen in één! Je bent bevoegd om als groepsleerkracht les te geven in het basisonderwijs én je hebt een eerstegraads bevoegdheid om als vakdocent het sport- en bewegingsonderwijs te geven in alle onderwijstypen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, (v)mbo en hoger onderwijs).

(Let op: het eerstvolgende startmoment is september 2019).

Vanaf september 2018 biedt de HAN de Dubbele Lerarenopleiding Pabo (Leraar Basisonderwijs) & ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding / Leraar Lichamelijke Opvoeding) aan. Een bijzonder traject waarin je 2 opleidingen tegelijk volgt. Na 5 jaar heb je 2 diploma’s op zak!

Uniek: Twee diploma's in vijf jaar

In deze video maak je kennis met de dubbele lerarenopleiding Pabo-ALO. Wat houdt het in en waarom zou je voor dit traject kunnen kiezen?

Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Er is veel behoefte aan breed inzetbare leraren. Bijvoorbeeld aan basisschoolleerkrachten die ook bewegingsonderwijs mogen geven. Maar ook aan docenten sport- en bewegingsonderwijs (SBO) die extra pedagogisch en didactisch geschoold zijn en mee kunnen werken aan de ontwikkeling van gezonde en sportieve scholen.

Met 2 diploma’s op zak heb je bovendien de mogelijkheid om later te veranderen van baan of je functie uit te breiden; met deze 2 opleidingen leg je een brede basis voor een carrière die helemaal bij jou past.

De combinatie van deze 2 opleidingen is voor het werkveld zeer interessant. Afgestudeerden kunnen in het primair onderwijs groepsleerkracht zijn, maar ook vakonderwijs geven. Bovendien sluit het aan bij actuele ontwikkelingen zoals de opkomst van sportieve en gezonde scholen’, aldus Karin van Weegen, voorzitter Instituutsdirectie HAN Pabo.

Superactueel!

Zowel HAN Pabo als HAN ALO zijn volledig toegespitst op de actualiteit: de docent sport- en bewegingsonderwijs is tegenwoordig bijvoorbeeld ook vaak beweegmanager (sportieve opvang, brede school) of ‘gedragsbeïnvloeder gezonde leefstijl’. En van HAN Pabo krijg je de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs mee op belangrijke expertisegebieden, zoals het gebruik van ICT in het onderwijs, of manieren om motivatie van kinderen te herkennen en stimuleren. 

Bij Pabo & ALO loop je 2 dagen per week stage: 1 dag bij de Pabo en 1 dag bij de ALO.

Voor flexibele doorzetters met havo+ of vwo-niveau

Deze opleiding is niet voor iedereen. Je moet hard kunnen werken, havo+/vwo-niveau hebben en heel sportief zijn. Maar ook flexibel: je krijgt tijdens je opleiding namelijk met uiteenlopende stage-omgevingen te maken, die ook weer variëren in complexiteit. Voor beide opleidingen geldt dat er specifieke toelatingstesten zijn. Wanneer je daarvoor slaagt, vindt er nog een aanvullende selectie plaats die bijvoorbeeld gaat over je motivatie.

Een ALO-student die deze dubbele lerarenopleiding gaat volgen zal zich nog breder ontwikkelen op het pedagogisch-didactisch vlak. Door de synergie tussen beide programma’s wordt het perspectief van de student nog eens extra verbreed en dat komt weer ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs dat hij of zij straks gaat verzorgen.’ Eric Versluijs, directeur HAN Sport en Bewegen.

Is de dubbele lerarenopleiding Pabo & ALO iets voor jou?

Meld je aan

Toelatingseisen, aanmelden en meeloopdag voor de Dubbele lerarenopleiding Pabo & ALO

Je kunt je gaan aanmelden vanaf 1 oktober 2018 tot uiterlijk op 1 mei 2019.

Als je een dag wilt meelopen bij Pabo & ALO, stuur dan een verzoekmail aan: Ria.vanWeijenburg@han.nl.

Heb je vragen?

HAN Voorlichtingscentrum (HVC)

Praktisch

Locatie: hoofdlocatie voor deze opleiding is Nijmegen, je hebt ook les in Arnhem
Startdatum: september 2019