Onderwijs en Opleiden

Zoek je een stagiair of wil je samenwerken met een student van de sector Onderwijs en Opleiden? Neem gerust contact op met een van onderstaande praktijkbureaus:

Docent voor de klas

Lerarenopleiding basisonderwijs

HAN-Pabo leidt op tot moderne, flexibele en deskundige leerkrachten basisonderwijs.
Heb je een stageplaats voor aankomende leraren in het basisonderwijs? Neem dan contact op met het Stagebureau van HAN Pabo via stagebureau.pabo@han.nl of 024-3823821.

Lerarenopleidingen tweedegraads

Het Instituut voor Leraar en School (HAN-ILS) leidt docenten op voor de vakken: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, Wiskunde, Biologie, Scheikunde en Natuurkunde.

Heb je een stageplaats voor (een van) deze vakken in het voortgezet (vo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voor een aankomend docent? Neem dan contact op met Bureau Extern via bureau-extern@han.nl of 024 3530200.

Learning & Development in Organisations

De opleiding "Learning & Development in Organisations" van HAN-ILS leidt professionals op binnen het werkgebied van Human Recource Development.

Ben je op zoek naar een student die kan helpen bij het ontwerpen en ontwikkelen, trainen of het geven van opleidingsadvies in uw organisatie of instelling? Overweeg dan samenwerking met een student Learning & Development in Organisations. Stages variëren van snuffelstages tot stageperiodes van 5 maanden.

Meer informatie via Christel Vissers: Christel.Vissers@han.nl of 06 55 21 89 70.

Meer informatie?

Bezoek voor meer informatie over stages de website van Bureau Extern.