Engineering en Automotive

Studenten Engineering en Automotive voeren tijdens hun studie verschillende opdrachten uit. Naast stage- en afstudeeropdrachten zijn dat ook projecten in het onderwijs waarbij gebruik wordt gemaakt van vragen uit de praktijk.

34626 Studenten praten in gang bij Engineering

Stage- en afstudeeropdrachten

Bedrijven kunnen stage- en afstudeeropdrachten voor studenten Engineering en Automotive aanleveren via het Bedrijvenportal van de HAN. Daarnaast kunnen opdrachten ook via e-mail aangeleverd worden bij het praktijkbureau. De contactgegevens van het praktijkbureau staan onderaan deze pagina.

Samenwerken Projecten met studenten

Een belangrijk onderdeel in het curriculum van de opleidingen bij HAN Engineering en Automotive zijn projecten. Studenten werken vanuit hun eigen discipline in bi-disciplinaire of multidisciplinaire groepen samen met studenten uit andere opleidingen. Gedurende de opleiding kennen deze projecten een toenemende complexiteit, realiteit en multidisciplinariteit. Voor studenten zijn projecten extra interessant als deze een hoge realiteitswaarde hebben en echt vanuit het bedrijfsleven worden aangedragen. Voor bedrijven de kans om vroegtijdig bij studenten in beeld te komen en studenten bij hun vraagstukken te betrekken. Projecten met studenten, waarbij wordt samengewerkt tussen onderwijs, bedrijven en lectoraten, vindt u in het 2e en 3e jaar van de opleiding. Een project heeft een doorlooptijd van 20 weken. Iedere projectgroep bestaat uit 5 à 6 studenten. Zij kunnen gemiddeld 20 uur per week aan het project besteden.

Praktijkbureau Engineering en Automotive Contact

  • HAN Campus Arnhem
  • Ruitenberglaan 29, locatie H1.18

Het praktijkbureau is van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00.

E-mail Engineering: praktijkbureau.engineering@han.nl
E-mail Automotive: stage.automotive@han.nl en afstuderen.automotive@han.nl

Telefoon: 026 - 38 49 325