Financiële regelingen bij werken en leren

Als werkgever is het niet alleen heel fijn om medewerkers te laten studeren voor hun eigen motivatie. Als bedrijf zelf wordt je van al die nieuwe kennis natuurlijk ook zelf beter. Geef een boost aan je bedrijf door het combineren van werken en leren. Vaak worden kosten gedeeltelijk vergoed, bijvoorbeeld om een deel van de verletkosten te kunnen dekken. Welke subsidieregelingen zijn er?

218707 #50euroweek briefgeld euro budget

Subsidies voor werkgevers

Hoe kun je een tegemoetkoming in de studiekosten regelen voor werknemers?

Via brancheverenigingen:

Via provinciale regelingen:

Via (corona)regelingen vanuit de rijksoverheid:

Subsidieregeling praktijkleren

Voor hbo-studenten ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de student praktijkbegeleiding kreeg in het studiejaar.