Leertraject Thuisbegeleiding

Het opleidingstraject 'Thuisbegeleiding' daagt uit, verdiept en zorgt tegelijk voor een gezamenlijke basis rondom het vak. De opleiding is speciaal voor professionals die al een (basis) opleiding en werkervaring hebben. Tevens is het een traject waar Thuisbegeleiders vanuit verschillende organisaties uit het hele land met en van elkaar leren over hun gezamenlijke vak.

299395 Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding wandelen ingang entree

In het kort

    DuurStart: 31-03-2023, vervolg: 21-04, 12-05, 26-05, 09-06, 30-06, 15-09, 06-10, 27-10, 17-11, 01-12, 15-12, 12-01-2024
    Alletta Spreeuw en Dorenda BrinkmanHoofddocenten
    Mail naar info.llo.amm@han.nlBelangstelling?

Voor wie

Voor professionals werkzaam als thuisbegeleider die bij wil blijven in het vakgebied, het profiel van de thuisbegeleider in het huidige klimaat van maatschappelijke zorg meer stevigheid wil geven. En daarmee zich nog beter wil toe rusten om het gespecialiseerde werk uit te voeren.

Uiteindelijk is Thuisbegeleiding ook een uitdagend vak, juist omdat de doelgroep zo divers is. En omdat je de verbinding legt met de cliënten en met de omgeving. Je werkt in de volle breedte samen met familie, buren, wijk en stad en alles wat er is aan hulp.

Beroeps- en praktijkgericht

Het opleidingstraject 'Thuisbegeleiding' is een specialistische, beroepsgerichte opleiding met een basismodule en specialistische modules rondom enkele doelgroepen die landelijk en later ook mogelijk op locatie aangeboden wordt.

Praktijkgericht
De specifieke wensen vanuit de werkpraktijk zijn uitgewerkt in het traject waarin de dagelijkse praktijk een prominente plek heeft en waarbij het geleerde direct in de praktijk bruikbaar is.

Met en van elkaar leren
Bijna alle professionals die in de thuisbegeleiding werken komen veelal uit een aanverwante branche, zoals bijvoorbeeld de kinderopvang. Ieder heeft dus al ervaring en expertise. Iedere deelnemer krijgt op zijn expertise een voorbereidende, begeleidende rol naar collega’s uit de leergroep. Dit wordt met docenten vormgegeven in de lesdagen van deze verdiepingsmodules.

Waar gaan we mee aan de slag?

Rol als thuisbegeleider
Wat maakt jou een thuisbegeleider? Hoe neem je daarin jouw eigen wensen, ideeën en ambities mee? En waar raakt het aan zaken die je minder gemakkelijk vind in je werk en in je leven?
Tevens gaan we inhoudelijk aan de slag met het vak thuisbegeleider en hoe dilemma’s in de dagelijkse uitvoering van je werk spelen. 

Opbouwen van de werkrelatie
We gaan kijken naar hoe je steeds opnieuw ruimte maakt voor het ‘ontmoeten’ en ruimte maken voor zowel wat hier en nu speelt in het leven als ruimte maken voor de grotere lijnen die je met elkaar in het plan afstemde.

Leeruitkomsten

1. De thuisbegeleider is in staat om in het uitvoeren van zijn kernopgave ‘begeleiden’ te kiezen welke methodische insteek op dat moment passend is: activeren, ondersteunen, motiveren, adviseren, instrueren, confronteren.
2. De thuisbegeleider is een belangen behartiger van de cliënt totdat hij/zij of hiertoe zelf in staat is. In de complexe samenleving waarin veel rollen verdeeld worden onder specialisten, sterk gestuurd wordt op kostenreductie en zelfstandigheid is het niet vanzelfsprekend dat je hulp vindt voor dat wat je nodig hebt.
3. De thuisbegeleider is in staat om bewust af te wegen in hoe hij handelt, keuzes maakt in zijn werk met cliëntsystemen en afstemming met andere ketenpartners. Dit betekent kunnen uitleggen hoe je omgaat met dilemma’s als afstand houden versus betrokken zijn. 
4. De thuisbegeleider kan zijn meerwaarde en professionele identiteit enthousiast verwoorden in contact met anderen. Dit leidt tot bekendheid in de samenleving en in het professionele netwerk. 

Hoofddocenten

Het leertraject wordt begeleid door 2 hoofddocenten:

  • Alletta Spreeuw
  • Dorenda Brinkman

Meer informatie

Wil je meer informatie over het leertraject Thuisbegeleiding? Neem dan contact op met info.llo.amm@han.nl

In de media

Wat schrijft de media over het leertraject? Lees meer in het artikel dat over het leertraject is verschenen.

Leertraject Thuisbegeleiding aan de HAN: erkenning en trots (Actiz jeugd, juli 2022)
Dit jaar startte aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) het leertraject Thuisbegeleiding. Dorenda Brinkman en Alletta Spreeuw zijn beiden hoofddocent en nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van dit leertraject. In een interview vertellen zij meer over het vak en het leertraject Thuisbegeleiding.
Naar het artikel

306810 HBO master studenten in de gymzaal op Groenewoudseweg in Nijmegen