Eigen regie  Cursus zelfmanagement, coaching en begeleiding

102255 cliënte in rolstoel aan aanrecht

Ben of ken jij een paramedicus, verpleegkundige, praktijkondersteuner of een andere hulpverlener in zorg en welzijn die handvatten zoekt om de eigen regie en zelfmanagement bij cliënten te vergroten? De nieuwe post-hbo cursus Zelfmanagement: Coaching en begeleiding geeft waardevolle handvatten.

Zorgverleners kiezen zelf voor een beroep in de zorg en welzijn, maar de cliënt kiest niet zelf voor zijn of haar aandoening. De cliënt is vaak zoekende hoe hij/zij de nieuwe situatie, dagelijkse activiteiten en de aandoening kan managen. Daarin worden ze vaak begeleid door professionals. Het is de kunst om als professional in die samenwerking de regie zoveel mogelijk bij de cliënt te laten liggen. Maar hoe doe je dat?

Helpen

Hoe kun je ze helpen bij het invulling geven aan hun eigen leven. Met alle beperkingen, maar ook mogelijkheden van dien. Hoe geef je de cliënt vertrouwen en hoe leer je ze hulpbronnen te benutten en daarmee zelf de regie over het leven te behouden of te vergroten?

Handvatten om cliënten te coachen

Dat leer je in de 2-daagse post-hbo cursus Zelfmanagement: Coaching en begeleiding. Hier krijg je handvatten om cliënten te coachen bij het nemen van eigen regie en het managen van de uitdagingen in het dagelijks leven. En dat gaat verder dan ondersteuning bij medische en emotionele gevolgen. Het gaat om het leven in z’n volle omvang. Door het brede perspectief op zelf- en samen management ga je je na de cursus vanzelf meer richten op de mens in plaats van (alleen) op de aandoening.

Praktijk casuïstiek

De docenten gebruiken in de cursus inzichten uit recente onderzoeken en ontwikkelingen uit de praktijk, zoals zelfmanagement bij diverse chronische aandoeningen waaronder long-COVID. Ook is er voor deelnemers voldoende ruimte om casussen uit de eigen praktijk te bespreken.