#cursistaanhetwoord Ik kan mijn standpunten beter onderbouwen dankzij de opleiding Transferverpleegkundige

307034 Portretfoto Nicole Senden Transferverpleegkundige

“De post-hbo opleiding Transferverpleegkundige van de HAN zorgt ervoor dat ik steviger in mijn schoenen sta”, vertelt Nicole Senden – Colen. “Het was geen gemakkelijke opleiding maar dat zorgt ervoor dat ik nog trotser ben op het behaalde resultaat!”

Nicole (49) is Cliëntadviseur bij Envida, Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorgsector (VVT) in Maastricht en Heuvelland. Envida biedt diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken. “Mijn hoofdtaken zijn zorgtoewijzing, advies en wachtlijstbegeleiding van cliënten met een wet langdurige zorg (WLZ) indicatie. Daarnaast ben ik ook betrokken bij de aanmelding en adviesgesprekken van nieuwe cliënten vanuit de thuissituatie of aanmeldingen vanuit het ziekenhuis en begeleid ik cliënten bij de aanvraag van zorgindicaties.” Nicole vervolgt: “Deze werkzaamheden hebben veel raakvlakken met de werkzaamheden van de transferverpleegkundige in het ziekenhuis. Er is geen specifieke opleiding voor cliëntadviseurs maar de opleiding Transferverpleegkundige sluit heel goed aan op mijn werkzaamheden. Daarom heb ik voor deze opleiding gekozen.” 

Ik heb mijn persoonlijke doelen ook al kunnen testen in de praktijk, ik merk dat ik beter de discussie aan durf te gaan en mijn eigen standpunten goed kan verdedigen. Ook wanneer ik een discussie heb met een arts of teamleider; de opleiding heeft me echt hierin gesterkt

Sterker in mijn schoenen

“Ik heb me verdiept in diverse aanbieders voordat ik de keuze heb gemaakt voor de HAN,” zegt Nicole. “Waarom ik voor de HAN gekozen heb? Mijn persoonlijke doel was steviger in mijn schoenen staan en beter kunnen uitleggen waarom ik iets doe, onderbouwt door wet- en regelgeving. De opleiding aan de HAN besteedt veel aandacht aan motiverende gespreksvoering en evidence based werken. Daarnaast is presenteren een onderdeel van opleiding, je leert voorlichting geven of scholing te ontwikkelen. Dit draagt allemaal bij aan mijn persoonlijke doelen.” Nicole vervolgt:  “Ja ik heb mijn persoonlijke doelen ook al kunnen testen in de praktijk, ik merk dat ik beter de discussie aan durf te gaan en mijn eigen standpunten goed kan verdedigen. Ook wanneer ik een discussie heb met een arts of teamleider; de opleiding heeft me echt hierin gesterkt”.

COVID-19

De post-hbo opleiding Transferverpleegkundige werd door het uitbreken van de corona pandemie uitgesteld van het voorjaar 2020 naar het najaar. “Ik baalde wel een beetje dat de opleiding werd uitgesteld tot het najaar maar het was heel begrijpelijk. Na twee fysieke lessen werd online les de regel. Jammer, maar ook hier werden we steeds handiger in. In het najaar vond ik de studiebelasting nog niet heel groot. Dat veranderde met de komst van de 2e golf, de combinatie van werken en studeren was op dat moment wel zwaar. De werkdruk was hoog doordat veel covid-patienten vanuit het ziekenhuis werden aangemeld. ’s Avonds ging ik verder met mijn opdrachten. Daarbij kwam dat ik zelf besmet raakte met COVID-19 na de jaarwisseling. Vooral het cognitieve herstel viel me zwaar in combinatie met de studie, het kostte heel veel tijd en energie.”

Kwaliteitsverbetertraject

In de periode van haar herstel van COVID-19 werkte Nicole aan haar kwaliteitsverbeterproject. De cursisten van onze opleiding gaan aan de slag met een verbeteronderwerp uit hun eigen praktijk. "Met behulp van de kennis die ze opdoen in de opleiding maken ze een voorstel om een onderwerp te verbeteren", vertelt Lia de Bruyn, opleidingscoördinator van de opleiding Transferverpleegkundige. Nicole vervolgt haar verhaal: “Mijn kwaliteitsverbeterproject ging over de visie bij plaatsing van cliënten met een ZZP 9b met cognitieve problemen die vanuit het ziekenhuis worden aangemeld.  Onlangs heb ik mijn verbeterproject mogen presenteren aan de directie van Envida. Het verraste dat dit zorgde voor een aantal ‘aha-effecten’, omdat het tot nieuwe inzichten leidde. Het onderwerp verdient verbetering en het is fijn dat we met de uitkomsten van mijn kwaliteitsverbeterproject aan de slag kunnen gaan”.

Nicole besluit haar verhaal: “Ja ik kan deze opleiding aanraden, niet alleen voor Transferverpleegkundigen maar ook voor cliëntadviseurs (bij de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) zoals ik is de opleiding echt van meerwaarde. Het geeft je verdieping en vaak ook bevestiging van wat je stiekem al wist!”

Meer weten?

Wil je meer weten over de post-hbo opleiding Transferverpleegkundige? Kijk dan op de website of download de brochure. Heb je nog vragen over de opleiding of wil je je persoonlijke situatie bespreken? Vraag dan een adviesgesprek aan via de website of stuur een mail naar secretariaat.VDO-gezondheid@han.nl.