cc2a2b22-0cf1-11ee-81f4-02565807075b Fon Zeegers zittend in spark centre

Speelt er iets belangrijks in de maatschappij? Dan besteedt de HAN daar aandacht aan in het onderwijs. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de coronapandemie. Het Covid19-Sparkcentre werd min of meer uit nood geboren.

Maar het groeide uit tot een ideale proeftuin om studenten een inkijkje te geven in de wereld van COVID-19 en interprofessionele zorg. IC-verpleegkundige en docent Fon Zeegers, docent Verpleegkunde Renske Verhoeven en Verpleegkunde-student Merel te Pas delen hun ervaringen. 

Ervaring en expertise beschikbaar stellen

Wanneer een besmettelijk virus wereldwijd om zich heen grijpt, gaat je dat als voormalig IC-verpleegkundige niet in de koude kleren zitten. Fon Zeegers, die ruim 12 jaar geleden de overstap maakte van zorg naar onderwijs, besloot zijn ervaring en expertise weer beschikbaar te stellen. Hij vertelt: “Eind maart liepen de ziekenhuizen over. Ik heb mezelf aangemeld bij het Radboudumc, net zoals een aantal andere docenten. Ik had mijn BIG-registratie nog, dus ik kon snel aan de slag.” Tegelijkertijd kwam het fysieke onderwijs op de HAN grotendeels tot stilstand. Fon wilde de studenten niet in de steek laten en kwam op het idee van een online Covid19-Sparkcentre, een omgeving waarin interprofessioneel leren centraal staat. Samen met docent Verpleegkunde Renske Verhoeven startte hij het project binnen een mum van tijd op. Gastdocent en fysiotherapeut Thom May sloot ook aan.

294432 Renkse Verhoeven over het Covid Sparkcenter. Niet rechtenvrij. Voor meer informatie neem je contact op met Mieke Leenders.

Regie bij studenten

Het uit de klei trekken van zo’n sparkcentre is pionieren, vertelt Renske. “Er was geen vastomlijnd programma, dus dat vroeg om veel ad-hoc-improvisatie en lef. Het is spannend om zoiets op te zetten, je hoopt dat het aanslaat bij studenten.” Fon en Renske wilden de regie bij de studenten leggen. Ze zagen hen als medeproducenten van het onderwijs en stimuleerden hen om mee te denken. Renske: “Mijn groep vond dat in 1e instantie wel lastig. We konden ze nog geen uitgekiend lesprogramma bieden. Dan moet je buiten de kaders denken en ervaren wat wel en niet werkt.”

Leren en verdiepen

Merel te Pas zat als 2e-jaars in de groep van Renske. Naast haar studie werkt ze in een verpleeghuis als verzorgende. Ook begon ze vorig jaar als helpende in het Rijnstate Ziekenhuis, waar ze onder andere werkte op corona-afdelingen. “In het begin wisten we bij het sparkcentre nog niet goed waar we aan toe waren. Maar uiteindelijk heeft dat juist goed uitgepakt. We hebben ons in groepjes verdiept in een eigen vraagstelling. Ik werkte samen met een paar Ergotherapie-studenten. Zo leer je veel over andere professionals en wat zij voor een patiënt kunnen betekenen. Er waren veel gastsprekers; dat vond ik onwijs leuk en leerzaam. Zo sprak er een anesthesioloog die zelf met corona op de intensive care heeft gelegen, een fysiotherapeut over longrevalidatie en een verpleegkundige uit Ziekenhuis Bernhoven.”

286312 vrouw in beschermende kleding covid

Interprofessioneel samenwerken

Fon, die de andere groep leidde, deelde veel van zijn ervaringen op de IC met de studenten. Hij vertelt: “Alles wat ik meemaakte in deze acute setting was waardevolle informatie voor hen. Denk aan hygiëne, preventie, de omgang met andere professionals en de afstemming met elkaar. Op de ic vindt een ultieme vorm van interprofessionele samenwerking plaats. De professionals zetten zich samen in voor optimale zorg voor de patiënt. Bijvoorbeeld bij het draaien van de patiënt: dan zijn de verpleegkundige, de verpleegassistent, de intensivist, de fysiotherapeut en de ergotherapeut aanwezig. Zij stemmen vooraf het plan af en evalueren daarna. Zo gaat het bij iedere handeling.”

Op de IC vindt een ultieme vorm van interprofessionele samenwerking plaats.

Bewustwording

Merel kon de informatie en ervaringen uit het sparkcentre direct inzetten voor haar patiënten in het verpleeghuis en het ziekenhuis. Vooral het verhaal van de anesthesioloog maakte veel indruk. “Dat hij zelf ziek werd, heeft zijn kijk op de zorg veranderd. Hij vertelde hoe waardevol het is om even die hand op iemands schouder te leggen en er voor iemand te zijn, ondanks de hoge werkdruk. Daardoor ben ik me nóg bewuster geworden van mijn rol en sta ik meer stil bij hoe het voor een patiënt is.” Ze vond het prettig om haar werkervaringen te delen met medestudenten en docenten in het sparkcentre. “Er was aandacht voor hoe het met ons ging.”

Ik heb nog nooit een groep studenten gehad die zo goed voorbereid en gemotiveerd was.

Maatschappelijk belang

Ook Fon kreeg enthousiaste reacties van zijn studenten: “Ze hebben veel geleerd over het ziektebeeld en kregen een goede indruk van de samenwerking in de praktijk. Dat zorgt ervoor dat je het eigen beroep én dat van anderen beter begrijpt.” Renske voegt toe: “Ik heb nog nooit een groep studenten gehad die zo goed voorbereid en gemotiveerd was. Dat ze zelf ‘aan het stuur’ zaten, gaf juist extra jus. Je wilt hun ook leren om buiten de kaders iets voor elkaar te krijgen.” Fon benadrukt het belang van aandacht voor maatschappelijk relevante issues in het onderwijs. “We leiden professionals op voor de maatschappij. Zo dragen we bij aan de toekomstbestendigheid van ons zorgsysteem. Als we de studenten de juiste competenties aanleren, kunnen zij van grote meerwaarde zijn.”

Labs en en werkplaatsen

Onze Labs en Werkplaatsen zijn fysieke locaties, vaak in een wijkcentrum, gezondheidscentrum of instelling. Hier leren en innoveren studenten, docenten, onderzoekers, professionals en burgers samen rondom projectmatige vraagstukken uit de context.

236883 samen werken aan een project

Meer inspirerende verhalen

Paramedici en corona

Iedereen in de zorg doet wat hij kan in coronatijd. Dat geldt ook voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en andere paramedici. Wat kunnen paramedische studenten, docenten, onderzoekers en alumni van de HAN betekenen in coronatijd?

Studenten buiten op bankje met mondkapjes op. Social distancing. Anderhalve meter. Covid19. Corona.

Studenten evalueren herstel COVID-19 patiënten

De HAN heeft zich aangesloten bij een nationaal paramedisch onderzoeksconsortium. In nauwe samenwerking met het werkveld gaat deze groep paramedische herstelzorg bij COVID-19-patiënten evalueren.

Coronavirus COVID19 artist impression