Masterclass Zonder gelijkspanning geen energietransitie

540480 Balanced Energy Systeem. SEECE, SEE, Lectoraat Balanced Energy Systems, Academie Engineering en Automotive

Volg de masterclass 'Zonder gelijkspanning geen energietransitie' over de mogelijkheden van gelijkspanningstechnologie in de energietransitie. Met vijf experts die hun kennis en ervaring delen.

Wisselspanning is al meer dan een eeuw de basis van ons elektriciteitssysteem. Indertijd was dat een logische keuze, maar de elektriciteitsmarkt en de techniek zijn sindsdien flink veranderd. In de energietransitie bewegen we van een centrale naar een meer decentrale opwek van elektriciteit met meer gelijkspanningstechnologieën, zoals zonnepanelen en batterijen. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen in de vermogenselektronica die het gebruik van gelijkspanning veiliger en makkelijker maken. De uitdaging nu is hoe de gelijkspanningstechnologie bij kan dragen aan de energietransitie.

Vanuit het unieke en gezamenlijke netwerk van bedrijven en organisaties betrokken bij de gelijkspanningstechnologie in het energiedomein, organiseren Stichting Gelijkspanning Nederland, Connectr, Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE), TU Delft en de The Hague University of Applied Sciences een masterclass over de mogelijkheden van gelijkspanningstechnologie in de energietransitie. Met vijf experts die hun kennis en ervaring delen.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Connectr – Shared Office
Industriepark Kleefse Waard (IPKW)
Westervoortsedijk 73, Arnhem

Deelname
€295,-. Bij meer deelnemers van één bedrijf of organisatie geldt € 245,-.

Meer informatie

Onderwerpen Masterclass

  • Inzicht krijgen in de opbouw van het huidige energiesysteem en de gebruikte bronnen voor energieopwekking.
  • De rol van gelijkspanning binnen de energietransitie begrijpen en waarom het belangrijk is.
  • Inzicht krijgen in de uitdagingen en belemmeringen voor een succesvolle energietransitie en hoe deze kunnen worden overwonnen.
  • Weten hoe gelijkspanning al aanwezig is in ons dagelijks leven en in welke toepassingen het wordt geïmplementeerd.
  • Begrijpen hoe gelijkspanning kan worden ingezet in woonwijken en ons huis, en welke rol het speelt in de energievoorziening.
  • Weten welke stappen moeten worden genomen om de implementatie van gelijkspanning te versnellen en een succesvolle energietransitie in huizen en woonwijken te realiseren.
  • Inzicht krijgen in de voordelen van vehicle-to-grid en directe solar technologie, en hoe deze kunnen bijdragen aan de ondersteuning van het energienet met behulp van elektrische voertuigen.

Programma

09.30 - 09.45 Henri Overbeek en Ronald Fransen Welkom namens Connectr en de Stichting Gelijkspanning Nederland
09.45 - 10.45 Peter Vaessen Wat zijn de uitdagingen en belemmeringen voor een succesvolle energietransitie? En wat kan gelijksspanningstechnologie hierin betekenen?
10.45 - 11.00 Pauze  
11.00 - 11.45 Henry Lootens Hoe kan gelijkspanning bijdragen aan de energietransitie? En welke rol kan gelijkspanning in ons dagelijks leven spelen?
11.45 - 12.30 Gautham Ram Op welke manieren kan vermogenselektronica bijdragen aan de energietransitie in de context van elektrisch rijden en direct solar technologie?
12.30 - 13.30 Lunch  
13.30 - 14.30 Sven de Breucker Diverse praktijkvoorbeelden van hoe gelijkspanning nu al wordt toegepast in infrastructuurprojecten
14.30 - 15.30 Peter van Duijsen

Welke trends zien we in wetenschappelijk onderzoek als het gaat om gelijkspanningstechnologie? En wat kunnen we wanneer verwachten als het gaat om nieuwe technologie op het gebied van gelijkspanning?

15.30 - 15.45  Pauze  
15.45 - 16.30   Panel discussie
16.30 - 17.15   Borrel en netwerken

Vijf Sprekers

Peter Vaessen, professor bij TU Delft op het gebied van hoogspanningstechniek

“Het energienet zit vol!”. Dit is een uitspraak die netbeheerders vaak gebruiken, maar wat betekent dit nou echt? Peter Vaessen zal toelichten waarom het huidige energienet dat vandaag gebruikt wordt niet klaar is voor de energietransitie. Gevaren als landelijke black-outs liggen op de loer dankzij een collectief aan factoren. Met een toename in elektrisch verbruik en afname in flexibele bronnen zullen er nieuwe innovaties nodig zijn om het net in balans te houden.

Henry Lootens, bestuurslid bij Stichting Gelijkspanning Nederland

Gelijkspanning is de toekomst van de energietransitie. Met gelijkspanning kunnen we meer hernieuwbare energiebronnen integreren, grondstoffen besparen en een flexibeler energienet realiseren. Henry Lootens zal ingaan over de mogelijkheden met DC en de toepassingen hiervan. Zo zal hij uitleggen hoe vermogenselektronica toegepast kan worden om congestiemanagement en veiligheid te vergroten in onze wijken.

Gautham Ram, assistant professor bij TU Delft op het gebied van vermogenselektronica

Vermogenselektronica stelt ons instaat om functies aan het elektriciteitsnet toe te voegen die voorheen nooit mogelijk waren. Gautham Ram zal uitleggen hoe de TU Delft deze technologie gebruikt in onderzoeken. Van solar converters tot vehicle-to-grid toepassingen, de huidige stand van deze technologie zal besproken worden en welke toekomstige ontwikkelingen de TU Delft verwacht te gaan zien.

Sven De Breucker – onderzoeker bij Heijmans Infra Energie op de afdeling R&D

Hoe kunnen we gelijkspanningstechnologie toepassen? Sven de Breucker deelt praktijkvoorbeelden van slimme oplossingen in projecten zoals tunnels, tractienetten en microgrids. Hij behaalde in 2002 de titel industrieel ingenieur Elektromechanica aan het De Nayer Instituut en in 2005 de titel Master Werktuigkunde-Elektrotechniek aan de KU Leuven. In 2012 promoveerde hij aan de KU Leuven op het onderwerp “Impact of Current Ripple on Li-ion Battery Ageing”.

Peter van Duijsen, hoofdonderzoeker DC Lab bij The Hague University of Applied Sciences

Het ei van Columbus lijkt gevonden te zijn, maar er is nog een lange weg te gaan. Hoever staan we van de genoemde oplossingen vandaan, en hoelang gaan wij nog nodig hebben om dit ook daadwerkelijk te realiseren? Peter van Duijsen zal toelichten welke trends er momenteel spelen op het gebied van gelijkspanning, het tempo dat hierin zit en wat die voortgang kan versnellen. Er is ruimte voor versnelling, maar dit betekent wel dat de kansen herkent en benoemd worden. Hij laat zien hoe universiteiten en hogescholen kunnen samenwerken met bedrijven om deze voortgang te versnellen.