529144 Systeemintegratie en Energy hubs, Smart energy hub

Hoe zou een blauwdruk voor de realisatie van energy hubs eruit zien? Welke tools worden daarin ontwikkeld in de komende jaren? Ben je betrokken bij of geïnteresseerd in ontwikkelingen in de regio én daarbuiten? Neem dan deel aan deze masterclass om je kennis, inzicht en netwerk te verrijken.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Connectr – Shared Office
Industriepark Kleefse Waard (IPKW)
Westervoortsedijk 73, Arnhem

Deelname
€295 (voor EIGEN-consortiumleden €149)

Introductie

Het huidige energiesysteem zal door de energietransitie een metamorfose ondergaan. Van een centraal gestuurd systeem, gebaseerd op fossiele brandstoffen met gescheiden infrastructuren voor elektriciteit, gas en transportbrandstoffen, naar een duurzaam energiesysteem, gevoed vanuit gedistribueerde, decentrale opwekfaciliteiten, die gebruik maken van hernieuwbare bronnen.

Hoe zo’n decentraal energie systeem - of ‘energy hub’ - eruit ziet is afhankelijk van meerdere factoren; daar zouden archetypen voor kunnen worden ontwikkeld. Het vraagstuk speelt momenteel vooral op bedrijventerreinen, maar ook op industriegebieden, tankstations, verzorgingsplaatsen en locaties met een behoefte aan laadinfrastructuren voor elektrisch vervoer. Energy Hubs hebben betrekking op zowel het private (lokale) als gereguleerde (landelijk) elektriciteitsnet, kunnen een veelvoud aan producenten en afnemers omvatten, bestaan uit een combinatie van meerdere (geïntegreerde) technieken en vragen om samenwerking van partijen met uiteenlopende ambities en werkwijzen. In deze masterclass brengen we ze samen.

Programma

Tijd  
09.00 Inloop
09.15 Welkom door Erik Folgering van Connectr
09.20

Perspectieven op systeemintegratie met betrekking tot decentrale energiesystemen door Richard van Leeuwen (Hogeschool Saxion) en Mart van Bracht (Topsector Energie)

10.25 Huidige situatie en nieuwe netbeheer-producten door Alexander Savelkoul (Netbeheer Nederland)
11.00 Pauze
11.20 Inleiding in EIGEN: fasering richting blauwdruk door Miloš Bunda (MOOI-SIGOHE EIGEN)
12.00 Lunch
13.00 Tooling in eerste fases door Bart Kaas (TNO)
13.45 Smart Business Parks door Jan Frederiks (Essent)
14.30 Pauze
15.00 Living Labs Smart Energy Hubs Oost Nederland door diverse regisseurs in samenspel met Oost NL
15.45 Paneldiscussie met alle sprekers en deelnemers
16.30 Borrel

 

517267 holarchie masterclass engineering holon

Voor Wie

Gemeenten, regisseurs, bedrijvenverenigingen, systeemintegratoren en netbeheerders die kansen willen benutten en kennis willen delen in ontwikkeling en realisatie van energy hubs. Het maakt niet uit waar je organisatie staat in die ontwikkeling.

Resultaat

Na deze masterclass heb je meer kennis van de huidige stand van zaken in de ontwikkeling van decentrale energiesystemen. Met handreikingen in de benodigde fasering en tooling, om van huidige situatie naar eerste hub-ontwikkeling te komen. En met actuele illustraties uit enkele energy-hubs-in-ontwikkeling, heb je een netwerk om in samen te werken en op te bouwen.

Lesmateriaal

Na afloop van de masterclass worden de slides van de sprekers digitaal gedeeld.

Kosten

De kosten per deelnemer bedragen €295,-. Voor EIGEN-consortiumleden €149,-. Bij meer deelnemers van één bedrijf of organisatie geldt het bedrag van €245,-. Het maximum aantal deelnemers is 50.

Samenwerking

Deze masterclass organiseert Connectr in samenwerking met het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) en partners uit het EIGEN consortium (Energy Hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare ENergie, onderdeel van het MOOI-SIGOHE programma).

Contact

Neem voor vragen over deze masterclass contact op met Erik Folgering via erik@connectr.nu.

Direct aanmelden kan via de button bovenaan dit aanmeldformulier.

Bij dit event worden foto's gemaakt. Wanneer je aan dit evenement deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Wanneer je niet gefotografeerd wilt worden, dan kun je dit aangeven bij de organisatie.