Nieuw!  HAN Educatie Pitstop met Geert Kelchtermans en Helma Oolbekkink

396690 Economisch domein, event pitstop tankstation 2022

Welke leraar ben je of wil je zijn? Hoe gebruik je stuurkracht voor jezelf of de school bij een onderwijsorganisatie die in beweging is? Op dinsdag 24 januari trappen we het jaar goed af en gaan we er met elkaar over in gesprek tijdens de 1e HAN Educatie Pitstop. Snel en kosteloos kennis bijtanken?

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Nijmegen - I/O gebouw
Kapittelweg 35
Nijmegen

Deelname
Gratis

Tijdens de eerste HAN Educatie Pitstop van de Academie Educatie gaan hoogleraar Geert Kelchtermans en HAN-Lector Helma Oolbekkink met elkaar én het publiek in gesprek over het thema 'Professioneel leraarschap: expertise en engagement als praktijk'. Over professionele identiteit en stuurkracht van leraren. Geert Kelchtermans is hoogleraar van de Katholieke Universiteit in Leuven. Helma Oolbekkink is Lector Naar een meervoudige professionaliteit van leraren. Beiden verdiepen ze zich in de ontwikkeling, professionaliteit en stuurkracht van leraren. 
 
In deze sessie delen ze hun visie en kennis om vervolgens samen met jou verder te brainstormen in de 'werkplaats'. Welke leraar ben je of wil je zijn? Hoe zet jij stuurkracht in voor de school? Hoe kunnen we als partners samenwerken op dit thema? Welke opdrachten moeten de onderzoekers van de HAN of het team van Samen Opleiden oppakken om samen verder te groeien? Hoe blijven we samen succesvol opleiden voor het beroep leraar? Dit zijn zomaar wat vragen die aan bod komen. En jij kunt meepraten! 

Voor wie?

De Educatie Pitstops zijn bedoeld voor onderwijsprofessionals die graag samen met de HAN willen samenwerken om leraren toekomstbestendig op te leiden voor het beroep. Voor professionals die samen willen dromen over de toekomst. Zowel werkende als toekomstige leraren zijn van harte uitgenodigd. Maar ook anderen die betrokken zijn en graag willen samenwerken zoals beleidsmedewerkers, HR betrokkenen, opleiders, coaches en Samenwerkingspartners uit de regio. De HAN Educatie Pitstop wordt georganiseerd door de HAN Academie Educatie. 

Wat kun je verwachtenProgramma

15.45-16.00 Ontvangst met energizer
16.00-17.00 Geert Kelchtermans 
17.00 -17.30 Helma Oolbekkink
17.30-17.45 Pauze met soep en een broodje
17.45-18.45 Interactief onderdeel: in gesprek met elkaar

396858 economisch-domein Event Pitstop benzine pomp muur 2022

Aanmelden

Deelname aan de HAN Educatie Pitstop is gratis. Je moet je wel even aanmelden, dan zorgen wij voor een hapje en drankje om genoeg energie bij te tanken om samen de dag af te sluiten.

Geert Kelchtermans

Geert Kelchtermans studeerde filosofie en pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, waar hij in 1993 een doctoraat behaalde met een onderzoek naar de professionele ontwikkeling van leerkrachten basisonderwijs. In dat onderzoek ontwikkelde hij een narratief-biografisch perspectief -zowel theoretisch als methodologisch- om de loopbaanervaringen en ontwikkelingsprocessen van leraren inzichtelijk te maken. Momenteel is hij als gewoon hoogleraar verbonden aan dezelfde universiteit en hoofd van COOLS – het Centrum voor Onderwijsvernieuwing en de Ontwikkeling van Leraar en School. De rode draad in zijn onderzoeks- en onderwijswerk is de complexe interactie tussen onderwijsprofessionals (en hun ontwikkeling) enerzijds en de schoolorganisatorische context waarin ze hun beroepsactiviteiten gestalte geven anderzijds.

472744 Spreker Geert Kelchtermans voor de HAN Educatie Pitstop

Helma Oolbekkink

Helma Oolbekkink-Marchand studeerde Pedagogiek in Leiden waarna ze als aio aan de slag ging bij Iclon. Tijdens haar werk als universitair docent aan de Radboud Universiteit, verdiepte ze zich in de lerarenopleiding en deed ze onderzoek naar de professionele ontwikkeling van leraren. Sinds 2018 is Helma HAN-lector ‘Naar een meervoudige professionaliteit van leraren’ aan de HAN. Daarnaast is ze voorzitter van VELON (Vereniging van Lerarenopleiders Nederland). Helma vind het intrigerend hoe leraren zich al dan niet blijvend professioneel ontwikkelen. Hoe maak je van scholen een plek waar ook leraren blijven leren? Waar vindt de docent de voedingsbodem en inspiratie om zich te blijven ontwikkelen? 

363951 Helma Oolbekkink portret

Over HAN Pitstop Academy

De HAN Pitstops zijn kennissessies waarin we kennis delen met elkaar en onze samenwerkingspartners over een bepaald onderwerp. Tijdens de live bijeenkomsten nemen vooraanstaande sprekers uit het beroep je mee in hun visie en gedachtes om vervolgens verder samen te dromen! De Pitstops van de HAN Academie Educatie zijn nieuw.