372980 De coverplaat van DEEL, een werkwijze van het lectoraat Architecture in Health

Op 22 september vindt op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem het jaarlijkse DEEL-congres plaats. Het congres heeft dit jaar speciale aandacht voor techniek en bewonersparticipatie.

Tijdens het congres bekrachtigen we opnieuw de samenwerking binnen DEEL, wisselen we onderling de laatste inzichten uit en spreken we over thema’s als participatie en de meerwaarde van technologie in de woonomgeving. 

Snelle info

Datum en tijd

Locatie

Deelname
€ 150 ex btw (zonder voucher)

Actieve en innovatieve samenwerking

Het gaat tijdens het DEEL-congres om multidisciplinair onderzoek dat bijdraagt aan het beter benutten van technologie en ruimtelijke kennis, toekomstgericht en mensgericht. In de ‘Dutch Empathic Environment LivingLabs’ zoeken onderzoekers vanuit verschillende vakgebieden in samenwerking met zorginstellingen, woningcorporaties, bewoners en bedrijven naar wat wel en wat niet werkt. De LivingLabs kenmerken zich door de actieve en innovatieve samenwerking in de hele keten van wonen, zelfstandig met of zonder ambulante zorg tot aan intramuraal wonen.

Programma

9.30 uur              Inloop
10.00 uur Opening
10.10 uur Keynote Gezondheid in de leefomgeving | prof.dr. Nico van Meeteren
10.40 uur Talkshow ‘De waarde van techniek’ met o.a. prof.dr.ir. Masi Mohammadi, prof.dr. Somaya Ben Allouch en prof.dr. Nico van Meeteren
11.05 uur Onderzoekers aan het woord
11.10 uur Pauze
11.30 uur DEEL Academy met oa de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Rob Verhofstad
12.15 uur Keynote
12.40 uur Lunch
13.25 uur Cultureel Intermezzo
13.45 uur Workshopronde 1
14.30 uur Pauze
14.50 uur Workshopronde 2
15.35 uur Terugkoppeling workshops
16.00 uur

Keynote | Jacobine Geel

16.30 uur Talkshow ‘Participatie met bewoners. Hoe doe je dat?’ met o.a. prof.dr.ir. Masi Mohammadi en Jacobine Geel
16.55 uur Afsluiting
17.00  uur Netwerkborrel

Voor wie

  • Medewerkers van (maatschappelijke organisaties zoals) zorginstellingen en woningbouwverenigingen
  • Kennisinstellingen
  • Bewoners(initiatieven)
  • Overheid, bedrijfsleven, medewerkers die geinteresseerd zijn in het nieuwe wonen  (gebouwde omgeving, gezondheid en tech/innovatie)

Kosten

De reguliere prijs is €150,- ecxl. BTW. 
Gratis (met voucher) voor HAN medewerkers, HAN-studenten, medewerkers van Woonzorg Nederland, bewoners van livinglabs. 

Neem contact op als je een recht hebt op een voucher. Ze staan niet op naam, dus je kunt ook een voucher via een andere medewerker gebruiken.

Aanmelden

Het jaarlijkse DEEL-congres heeft dit jaar speciale aandacht voor techniek en bewonersparticipatie. 
Vragen? Neem gerust contact met ons op.

385498 Tessa Warren, medewerker van ASKHAN, aan de telefoon

Locatie

Industriepark Kleefse Waard (IPKW)
Industrial Studios
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem