Waarom planningtools vaak niet effectief zijn en hoe het wel moet Workshop Effectieve planningstools voor high-variety/low-volume

387446 Productievloer in fabriek met robots

In deze workshop gaan Pascal Pollet en Jannes Slomp in op de planningsproblematiek waar veel high-variety/low-volume bedrijven mee worstelen en de vaak beperkte effectiviteit van planningtools.

Ze maken duidelijk dat het reduceren van complexiteit een essentiële stap is in het effectief maken van de productieplanning. Hierbij moet slim en verstandig omgegaan worden met tijds- en resourcebuffers in het proces.  Er bestaan allerhande principes die hierbij behulpzaam zijn.  In de workshop komt de link tussen product-, productie- en besturingsstructuur aan de orde.  Ook wordt ingegaan op verschillende planningssystemen en de achterliggende principes.  Deelnemers worden uitgedaagd om de eigen situatie kritisch te analyseren en systematisch te zoeken naar verbeteringen.

Wat neemt de deelnemer mee?
De deelnemer (planner, productiemanager, plantmanager) krijgt inzicht in de problematiek van planning in een high-variety/low-volume omgeving en manieren waarop hij/zij deze problematiek kan verlichten. Op basis hiervan maakt en bespreekt de deelnemer een verbeterplan voor de eigen situatie.  

Werkvorm
Naast de benodigde theorie en bespreking van casussen zal er ruim tijd zijn voor oefeningen en kleine games die de kracht en de werkzaamheid van de verschillende principes duidelijk maken. Ook is er ruimte voor discussie.

Materiaal
Informatiemap (met presentaties + enkele artikelen).  Belangstellenden krijgen ook het boek over POLCA en QRM (‘It’s about Time’) van Rajan Suri.

Maximaal aantal deelnemers
15

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Arnhem
Ruitenberglaan 29
Arnhem

Deelname
€ 395, partners € 295