Het energiesysteem van 2050 - zijn we d'r klaar voor?

Een foto bij het agenda-item over een symposium over het energiesysteem in 2050. Geplaatst door HB.

De lat is hoog gelegd: in 2050 willen we beschikken over een grotendeels duurzaam energiesysteem. Tijdens dit symposium willen we helderheid creëren in wat we weten, kennen, kunnen en moeten op weg naar dit energiesysteem.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Eusebius Kerk
Kerkplein 1
Arnhem

Deelname
gratis

Op weg naar 2050 (2023, 2030, 2040) zijn er al diverse ambities en doelen geformuleerd op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Om deze sprint en sprong te maken, is het cruciaal dat we goed voorbereid zijn. Een topsporter heeft jaren van training en voorbereiding nodig om op enkele belangrijke momenten goed te presteren. 

We hebben vanaf nu een kleine 28 jaar te gaan om te slagen. Zijn we nog in de trainingsfase of is de estafette inmiddels begonnen? Zijn we er klaar voor? Met dit symposium proberen we daarop een antwoord te krijgen. Zijn er nog blinde vlekken (geven we het stokje wel goed door?), dan zijn we onbewust onbekwaam!

Keynotes

Een transitievraagstuk vraagt om een zeer brede blik met een open vizier. Daarom openen we met 4 keynotes die ieder vanuit een totaal verschillend gezichtspunt antwoord geven op een deelvraag:

 • Ontwerp: Mart van Bracht, programmadirecteur Systeemintegratie Topsector Energie
 • Uitvoering: Marsha Wagner, programmadirecteur Human Capital Agenda Topsector Energie
 • Beslissen: Kristel Lammers, programmadirecteur Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (RES)
 • Draagvlak: Pallas Agterberg, Challenge Officer Alliander en lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Parallelle tracks

Na de lunch zijn er een aantal parallelle tracks over thema’s die grote invloed hebben op de ontwikkelroute van het energiesysteem:

 • economie
 • gebouwde omgeving
 • mobiliteit
 • industrie
 • systeemintegratie - ruimte, tijd en materialen
 • juridische en bedrijfskundige aspecten
 • afwegingskaders
 • experimenteren en durven

 

Programma

PROGRAMMA
Eusebius kerk:
9.00 uur    Inloop 
10.00 uur  Opening 
10.10 uur  Keynote 1 - Ontwerp, Mart van Bracht 
10.30 uur  Keynote 2 - Uitvoering, Marsha Wagner
10.50 uur  Gelegenheid voor het stellen van vragen 
11.00 uur  Keynote 3 – Beslissen, Kristel Lammers
11.20 uur  Keynote 4 – Draagvlak, Pallas Agterberg
11.40 uur  Panelvragen 
Stadhuis Gemeente Arnhem:
12.00 uur  Lunch
13.00 uur  Parallelle tracks
Eusebius kerk:
14.30 uur  Pauze 
15.00 uur  Uittreerede Aart-Jan de Graaf, HAN-lector Meet- en Regeltechniek
15.45 uur  Borrel
17.00 uur  Einde 

Aanmelden

In verband met de overweldigende reacties zijn wij genoodzaakt om per 27 juli een reservelijst aan te maken aangaande de parallelle tracks. Inschrijving voor deze tracks zal plaatsvinden op de dag van het symposium. Indien er geen plek meer beschikbaar is, zal er de mogelijkheid geboden worden om te netwerken in een aangewezen omgeving.

Let op! Deze reservelijst geldt alleen voor het middagprogramma met de parallelle tracks; aan het ochtendprogramma en de uittreerede van Aart-Jan de Graaf kunt u nog gewoon deelnemen en aanmelden.

Deelname aan het symposium is gratis. Meld je hier aan. Na aanmelding ontvang je meer informatie.

Sponsors

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Arnhem, Connectr, Eusebius, Provincie Gelderland, KIVI, Lectorenplatform EnergieVoorziening in Evenwicht (LEVE), Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL), Sustainable Energy and Environment (SEE), Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE).

Meer weten?

De organisatie van het symposium is in handen van het Lectoraat Balanced Energy Systems. Dit nieuwe lectoraat is een samenvoeging van het Lectoraat Duurzame Energie en het Lectoraat Meet- en Regeltechniek
Wil je meer weten over ons of heb je een vraag over het symposium? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar balanced.energy.systems@han.nl.

Een foto bij het agenda-item over een symposium over het energiesysteem in 2050. Geplaatst door HB.