316052 Webinar met collegezaal achtergrond

Kennisbenutting is een belangrijk doel van praktijkgericht onderzoek, maar blijkt moeilijk te verwezenlijken. Zo is niet altijd duidelijk wat presentaties en workshops opleveren. Hoe creëer je impact in de onderwijspraktijk op basis van onderzoek?

We analyseerden rapportages van afgeronde NRO-projecten en hielden tijdlijninterviews met onderzoekers en onderwijsprofessionals uit 12 kortlopende en langlopende NRO-projecten. Tijdens het webinar presenteren we de resultaten en is er volop ruimte om vragen te stellen. 

Wat kunnen we leren van de kennisbenutting in deze projecten en de impact hiervan in de praktijk?  En waar liggen kansen voor onderwijsonderzoek in de toekomst? 

Praktische informatie

Datum: dinsdag 22 maart 2022
Tijd: van 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: online

Organisatoren/Sprekers 

Aanmelden: mail naar Jeanette.Dusschooten@han.nl en ontvang een Teams link.

Het lectoraat Naar een Meervoudige Professionaliteit van Leraren

Hoe helpen we beginnende leraren hun stuurkracht te ontwikkelen? En hoe zorgen we dat goede initiatieven op scholen niet in de onderste la belanden? Binnen ons lectoraat willen we leraren ondersteunen bij het zich voortdurend ontwikkelen.  

drie studenten krijgen uitleg van student

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online
via Teams

Deelname
gratis