Toekomstgerichte wijkverpleging Installatie lector Minke Nieuwboer en mini-symposium

279073 wijkverpleging-thuiszorg wandelen met vrouw

Minke Nieuwboer wordt donderdag 31 maart geïnstalleerd als lector Wijkverpleging. Haar intreerede heeft als titel: 'Back to the future: naar een toekomstgerichte wijkverpleging'. Voorafgaand is er een mini-symposium over thema's van het lectoraat, zoals wijkgerichte preventie en palliatieve zorg.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Nijmegen
Kapittelweg 33
Nijmegen

Deelname
Gratis (4 accreditatiepunten)

12.00 - 15.05 uur Programma mini-symposium

Het symposium begint met een inleidende forumdiscussie: Wat is nodig om wijkverpleging voor te bereiden op de zorg in de toekomst?!

Mensen die thuis zorg nodig hebben, verdienen een wijkverpleegkundige die excelleert in vakinhoud, samenwerking en communicatie.

15.30 - 17.00 uur Programma Installatie Minke Nieuwboer

Lectoraat Wijkverpleging

Het Lectoraat Wijkverpleging richt zich op een aantal onderzoekslijnen: 

  • Beroepsinhoud
  • Preventie
  • Beroepsontwikkeling

Lector Minke Nieuwboer

Dr. Minke Nieuwboer is een landelijk erkend expert en netwerker op het gebied van wijkverpleging.